Sbri Siopa

Ydych chi’n chwilio am anrheg i berson arbennig, neu rhywbeth i gofio am eich ymweliad â Chastell y Waun? Mae ein siop yn llawn nwyddau hyfryd ar gyfer eich cartref a'ch gardd, ac mae gennym ddetholiad helaeth o lyfrau i roi ysbrydoliaeth ychwanegol i chi.

Lleolir siop anrhegion Castell y Waun yn yr Home Farm, heibio i'r Swyddfa Docynnau. Mae’r siop mewn hen ysgubor ddyrnu o'r 18fed ganrif a gallwch weld hen luniau o’r Home Farm ynghyd ag enghreifftiau o offer fferm y gorffennol yn hongian ar y muriau.

Mae'r brif siop yn cynnig rhywbeth i bawb, gydag amrywiaeth eang o nwyddau – o deganau plant i fwydydd a danteithion, ac o ddillad a gemwaith i nwyddau ac offer gardd.

Marchogion a thywysogesau

Ni fyddai unrhyw siop mewn castell yn gyflawn heb gleddyfau a thariannau i blant, ond os hoffech rywbeth llai traddodiadol, beth am roi cip ar ein llyfrau, gemau a theganau.

Yr ardd a'r awyr agored

Mae digon o eitemau garddio yn ein siop, o blanhigion ac offer i addurniadau a dillad. Rhywbeth i blesio pawb sy’n mwynhau trin a thrafod planhigion ac yn hoff o dreulio amser yn yr awyr agored.

Mae Castell y Waun yn lle gwych i ddechrau archwilio'r byd mawr y tu allan. Cychwynnwch eich taith gyda'n mapiau, llyfrau, dillad ac offer gardd.

Nwyddau unigryw Castell y Waun

Dewch i’n siop anrhegion i ddarganfod rhywbeth unigryw, fel y cyffug lleol sydd wedi derbyn gwobrau a hefyd y gemwaith a wnaed gan grefftwr – byddai’r naill neu’r llall yn anrheg hyfryd i roi i’ch anwyliaid. Mae cynllun pob darn o emwaith yn unigryw a gallwch fod yn siŵr na fyddwch yn ei weld yn unrhywle arall.

Siop y cwrt

Mae gennym siop dymhorol arall hefyd yng nghwrt y castell ei hun. Mae'r siop fechan hon yn yr 'Ystafell Esgidiau' tu mewn i’r rhediad o adeiladau ar yr ochr ddeheuol ac mae'n lle gwych i ddarganfod rhai o'r eitemau mwy unigryw a chwareus sy’n cael eu gwerthu gennym.