Blog Castell y Waun

Croeso i flog Castell y Waun. Galwch heibio bob mis i gael y diweddaraf gan Huw Sayer, Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Ymwelwyr, a fydd yn ymchwilio i rai o hanesion a chymeriadau llai adnabyddus y castell, yn ogystal ag adrodd ar y digwyddiadau diweddaraf, gwaith cadwraeth, a straeon gan y tîm…

Plant yn mwynhau gorymdaith y ddraig yng Nghastell y Waun

Mehefin – tyfu i fyny yn yr oesoedd canol

Mae Castell y Waun yn paratoi ar gyfer ein digwyddiad ‘Marchogion a Thywysogesau’ blynyddol, ond wrth i gannoedd o dywysogion a thywysogesau ifanc orymdeithio’n osgeiddig o amgylch y cowrt, efallai byddai’n ddiddorol i ystyried sut oedd bywyd i blant yr yr ‘Oesodd Canol’ go iawn.

Byddai pobl yr oesoedd canol yn rholio wyau adeg y Pasg, ac maen nhw’n dal i wneud hynny heddiw yng Nghastell y Waun

Ebrill – Y Pasg, tymor yr aileni

Wrth i ni ddathlu dyfodiad y Pasg yng Nghastell y Waun, dyma gyfle i ni feddwl am sut fyddai pobl wedi dathlu’r tymor yn y castell dros y saith can mlynedd ddiwethaf: ymhell cyn i ‘Helfa Wyau Cadbury’ ddenu heidiau o deuluoedd i chwilio am drysorau melys a fydd yn cadw eu plant yn dawel am y tro, roedd y castell yn dyst i sawl arfer hynafol arall.

Mae ein garsiwn mewn gwisg, a staff eraill, yn croesawu ymwelwyr i’r castell ar gyfer y tymor newydd yn y fideo byr hwn ar gyfer 2017

Mawrth - Goleuadau … Camera … Castell y Waun!

Efallai eich bod wedi gweld yr hysbyseb a gafodd ei darlledu yn ddiweddar gyda’r nos (yn yr egwyl hysbysebion rhwng penodau Coronation Street, a bod yn fanwl gywir) lle dangosodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’r genedl, mewn ffilm yn llawn ffotograffiaeth wych a thrac sain cynnil, y profiadau arbennig sydd yn aros amdanynt yn safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Arglwydd Anghyfraith yn chwarae yn y porthcwlis yn nigwyddiad Nadolig Canoloesol Castell y Waun

Rhagfyr – Nadolig yn y castell

Heddiw mae gennym syniad clir iawn o’r hyn rydym yn eu hystyried fel ein traddodiadau Nadolig. Efallai eich bod yn meddwl mai dyma sut y bu hi erioed, ond mae llawer o’n traddodiadau cyfoes yn dyddio’n ôl i ganol y 19eg ganrif yn unig …

Adlodau o'r tîm cadwraeth yn perfformio gwaith cadwraeth o flaen ymwelwyr fel rhan o gadwraeth ar waith

Tachwedd – paratoi’r castell ar gyfer trwmgwsg

Os ydych chi’n un o’r bobl rheini sy’n meddwl fod gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn swydd rhan-amser ar gyfer y gwanwyn, haf neu’r hydref, a bod diwedd y tymor yn gyfnod o ddechrau gwaith yn hwyr a chiniawau hir, gadewch i mi ddweud wrthych am waith y Cynorthwy-wyr Cadwraeth, sy’n defnyddio’r amser cyfyngedig hwn i asesu, monitro a glanhau’r Ystafelloedd Crand yn barod ar gyfer y miloedd o ymwelwyr a ddaw yma bob tymor.

Pwmpenni bwganllyd y tu allan i ddrws yng nghowrt Castell y Waun

Hydref – Calan Gaeaf neu Samhain?

A ninnau’n gyfarwydd iawn â ‘tric neu trît’ a’r pwcedi o felysion, beth am gymryd cipolwg ar rai o hen draddodiadau gwledydd Prydain sydd wedi diflannu i bob pwrpas …

Ffotograff o Swyddogion y Rhyfel Byd Cyntaf, yn dangos yr Arglwydd Howard de Walden yn eistedd yn y rhes flaen, yr ail o’r dde

Hydref – Meddyliau tad yn y rhyfel am ei gartref

Pan ddechreuodd y rhyfel yn 1914, cyflwynodd Tommy, 8fed Arglwydd Howard de Walden, ei gwch newydd i’r Llynges, ei geffylau i’r Fyddin, a hwyliodd am yr Aifft …

Aelodau grŵp ail-greu lleol Cwmwd Iâl yn paratoi i gofio Brwydr Crogen yng Nghastell y Waun

Medi – Goresgyniad!

Y flwyddyn yw 1165 ac mae’r Brenin Harri II yn galw ei fyddinoedd ynghyd, yn barod i ymestyn ei ymerodraeth enfawr hyd yn oed ymhellach … gyda’r bwriad o “ddifodi Cymru i gyd” mae’n gadael Croesoswallt ac yn gorymdeithio i’r gorllewin, i Gymru …