Arfordir Cymru

Porthor, Penrhyn Llŷn

Ry’n ni’n gwarchod 157 milltir o’r arfordir yng Nghymru sy’n annwyl i chi.

Pethau i’w gweld a’u gwneud ar hyd arfordir Cymru

Cemlyn video

Stori ein harfordir yng Nghymru: ddoe, heddiw ac yfory 

Ydych chi wedi ystyried erioed beth yw gofynion gwarchod arfordir Cymru? Gwyliwch y dair ffilm fer yma i ddarganfod ein straeon cudd.

Richard Neale, rheolwr prosiect ymrwymiad arfordirol Cymru, a Peter Hill, ein yMOROLwr yn Nhywyn y Fach, Llŷn

Yn galw MORLINofalwyr 

Mae ein glannau eich hangen CHI! Byddwch yn ddolen yn y gadwyn ddynol o warchodwyr arfordir Cymru

Seal in Porthdinllaen’s seagrass bed

Morwellt ym Mhen Llyn: blodyn y môr sy’n brin 

Mae Porthdinllaen yn bentref eithriadol o hyfryd sy’n eistedd ar fin y traeth gyda'r gwely o forwellt mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Morfa Cwm Ivy ar ben llanw

Ein glannau ansefydlog 

Cewch weld sut rydym yn addasu gan fod lefel y môr yn codi ar hyd lannau Cymru.

Volunteer

Each year thousands of volunteers join us in caring for all the special places you love

Cyfrannwch heddiw

Mae’n costio £3000 y flwyddyn i ofalu am 1 milltir o arfordir Cymru.