Arfordir Cymru

Porthor, Penrhyn Llŷn

Ry’n ni’n gwarchod 157 milltir o’r arfordir yng Nghymru sy’n annwyl i chi.

Things to see and do on the Welsh coast

Richard Neale, rheolwr prosiect ymrwymiad arfordirol Cymru, a Peter Hill, ein yMOROLwr yn Nhywyn y Fach, Llŷn

Yn galw MORLINofalwyr 

Mae ein glannau eich hangen CHI! Byddwch yn ddolen yn y gadwyn ddynol o warchodwyr arfordir Cymru

Morfa Cwm Ivy ar ben llanw

Ein glannau ansefydlog 

Cewch weld sut rydym yn addasu gan fod lefel y môr yn codi ar hyd lannau Cymru.

Pobl yn cerdded tuag at Draeth Marloes

Penrhyn Marloes 

Yn sefyll ar ben pellaf Sir Benfro, mae Penrhyn Marloes yn arfordir hynod o drawiadol sy’n cynnwys traeth tywod, gweundir a bywyd môr sy’n rhaid ei weld. Os ewch i mewn i’r tir cewch ddarganfod Cors Marloes, gwlypdir adnabyddus sy’n ferw o adar gwyllt.

Volunteer

Each year thousands of volunteers join us in caring for all the special places you love

Cyfrannwch heddiw

Mae’n costio £3000 y flwyddyn i ofalu am 1 milltir o arfordir Cymru.