Arfordir Cymru

Mwnt beach in the summer is home to dolphins, seals and porpoises

Ry’n ni’n gwarchod 157 milltir o’r arfordir yng Nghymru sy’n annwyl i chi.

Pethau i’w gweld a’u gwneud ar hyd arfordir Cymru

Gwnewch eich rhan
Fideo

Dewch i lanhau'r traeth

Ymunwch a’n Her Fawr Glanhau’r Traeth, cymryd rhan mewn glanhad 2 funud neu gasglu sbwriel yn amser eich hun- mae i gyd yn chwarae rhan yn gofalu am ein harfordir arbennig hyn i bawb, am byth.

Ein gwaith

Dewch o hyd i rywle i ymweld

Dysgwch fwy

Volunteer

Each year thousands of volunteers join us in caring for all the special places you love

Cyfrannwch heddiw

Mae’n costio £3000 y flwyddyn i ofalu am 1 milltir o arfordir Cymru.