Glannau Ansefydlog Cymru

Sea at high tide, rushing through the gap in the sea wall at Cwm Ivy, Gower

Y llanw’n troi: symud tuag at addasu’n glannau

Golygfa o gors Cwm Ivy o’r awyr

Byw gyda newid ar arfordir Cymru 

Mae rhai mannau ar hyd y glannau yng Nghymru’n dioddef wrth i lefel y môr godi. Cewch weld sut rydyn ni’n gweithio gyda natur i addasu wrth i arfordir Cymru newid.

Darllenwch ein hastudiaethau achos ar Forlannau Symudol Cymru

Fideo

Ein dyfodol

Dysgwch am y ffordd ry’n ni’n paratoi ar gyfer y dyfodol a rhai o’r heriau sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd. Rydym yn gweithio i greu arfordir iach, sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt ac sy’n gallu gwrthsefyll ag ymdopi â newidiadau - fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

Richard Neale, rheolwr prosiect ymrwymiad arfordirol Cymru, a Peter Hill, ein yMOROLwr yn Nhywyn y Fach, Llŷn

Yn galw MORLINofalwyr 

Mae ein glannau eich hangen CHI! Byddwch yn ddolen yn y gadwyn ddynol o warchodwyr arfordir Cymru