Castell y Waun yn ymuno â’r oes solar

Y tu allan i Gastell y Waun

Er ei fod dros 700 mlwydd oed, mae Castell y Waun, ger Llangollen, yn cael ei ddiweddaru gydag addasiadau ynni gwyrdd yr 21ain ganrif.

Oddeutu saith ganrif ers i Roger Mortimer, Iarll 1af y Gororau, adeiladu’r castell fel rhan o gadwyn caerau’r Brenin Edward I ledled Gogledd Cymru, rydyn ni wedi gosod system thermal solar gwerth £23.500 ar y to, i gyflenwi dŵr poeth i’r castell yn ystod misoedd yr haf.


Bydd y gwelliant hwn, fel rhan o ailwampio sylweddol, yn sicr o brofi’n boblogaidd gyda thrigolion yr adeilad ac yn sicrhau ei ddyfodol fel y castell olaf o eiddo Edward I yng Nghymru sydd â thrigolion yn byw ynddo.


Dywedodd Keith Jones, ymgynghorydd arferion amgylcheddol Cymru: 'Mae’r adeiladau mawr hyn, gyda’u herwau o do, yn ddelfrydol ar gyfer y math yma o dechnoleg. Rydyn ni wedi sicrhau bod y paneli ond wedi’u gosod lle bo’n briodol i’r adeilad rhestredig gradd un hwn, ond mae’n dangos bod modd inni i gyd wneud ein rhan, hyd yn oed ar y safleoedd mwyaf bregus.'

Bydd gosod y system solar yn lleihau ôl troed carbon y castell o dros 4,000kg o CO2 y flwyddyn, a rhagwelir y bydd cyfanswm yr arbedion ynni yn 8,000kw y flwyddyn.

A variety of differently shaped energy efficient light bulbs ready to be installed

Green energy 

Find out what we are doing to conserve energy, and how you can help.

The snowdrop trail at Chirk Castle

Chirk Castle, Wrexham 

Snowdrops are one of the many annual floral highlights of Chirk Castle’s award-winning garden. These beautiful spring bulbs can be found throughout the garden, scattered between the clipped yews, and in the herbaceous borders and the shrub and rock gardens. Walks at Chirk Castle are varied and rewarding, as the gardens give way to woodland and far-reaching views of the surrounding countryside.