Newid Arfordirol yn Abereiddi

Abereiddi drone image

Mae newid arfordirol yn anorfod, ac mae grymoedd naturiol yn rhan o harddwch ac apêl ein harfordir. Yma yn Abereiddi, Sir Benfro, ry’n ni’n gweithio gydag eraill i addasu i brosesau naturiol

Mae newid arfordirol yn anorfod, ac mae grymoedd byd natur yn rhan o harddwch ac apêl ein harfordir. Yma yn Abereiddi, Sir Benfro, ry’n ni’n gweithio gydag eraill i addasu i brosesau naturiol.

Rheoli Adliniad

Prin yw’r lleoedd yn Sir Benfro sy’n teimlo nerth y môr yn fwy nag Abereiddi. Ers i’r morglawdd brau gael ei ddatgymalu yn 2012, mae’r newid yno wedi bod yn syfrdanol o sydyn. Yn ystod stormydd gaeaf 2014, fe welon ni golli mwy na phum medr o dir dros nos.

Mae adliniad y traeth ar ei fwyaf cyflym yn y pen gogleddol sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel y rhagwelwyd mewn astudiaeth a gomisiynwyd gyda help yr Ymddiriedolaeth ynghyd â Chyngor Sir Penfro.

Mae’r erydiad hefyd yn arwain at golli rhan o fythynnod y chwarelwyr. Gan nad yw’n bosib cynnal amddiffynfeydd cadarn yn erbyn y môr yn y lleoliad hwn, fe fapion ni y safle cyn i’r olion mwyaf hanesyddol gael eu taro gan y stormydd. Yn dilyn y gwaith mapio hwn, ry’n ni wedi datod talcen tua’r môr y bythynnod, a sicrhau bod y deunydd ar gael i brosiectau cadwraethol lleol.

The road to nowhere. Known locally as 'The Street', this lane runs along the front of Abereiddi's quarry cottages. It now ends abruptly on the eroding beach
Ruins at Abereiddi
The road to nowhere. Known locally as 'The Street', this lane runs along the front of Abereiddi's quarry cottages. It now ends abruptly on the eroding beach
Following electronic surveying by our archaeologist, we carefully dismantled the storm-damaged buildings with help from the local Prince's Trust volunteers. The stone has been stored for use on repairing structures in the vicinity
Volunteers dismantling wall at Abereiddi
Following electronic surveying by our archaeologist, we carefully dismantled the storm-damaged buildings with help from the local Prince's Trust volunteers. The stone has been stored for use on repairing structures in the vicinity

Newid golwg Abereiddi