Porth Meudwy

Ers talwm, roedd pererinion ar eu ffordd i Ynys Enlli yn cychwyn eu taith ar draws y Swnt o draeth bychan Porth Meudwy ym mhen draw Llŷn. Yn ôl y sôn, roedd tair pererindod i Enlli yn cyfateb i un i Rufain.

Porth Meudwy heddiw

Mae cwch Enlli’n dal i adael o Borth Meudwy ac mae llond dwrn o bysgotwyr lleol sy'n gwneud eu bywoliaeth yn dal crancod a chimychiaid oddi ar lannau Aberdaron yn defnyddio'r traeth hefyd.

Yn yr haf, gwelir yno gychod hwylio traddodiadol a adeiladwyd i gynlluniau sy’n unigryw i Lŷn, yn barod ar gyfer y regata flynyddol.

Cerddwch o amgylch y pentir o Aberdaron i Borth Meudwy
Y pentir o Aberdaron i Borth Meudwy
Cerddwch o amgylch y pentir o Aberdaron i Borth Meudwy

Bywyd gwyllt a hanes

Ar y naill ochr a’r llall i’r traeth, mae Llwybr Arfordir Llŷn yn eich arwain ar hyd bennau’r clogwyni gan gynnig golygfeydd ysblennydd i bob cyfeiriad.

Mae digon i'w weld ym mhob tymor – cyfoeth o adar y môr, yn cynnwys y frân goesgoch sy'n enwog am ei champau yn yr awyr, morloi'n codi eu pen uwchlaw'r dŵr a phlanhigion lliwgar y rhos. Mae llu o nodweddion hanesyddol ar y darn hwn o’r arfordir hefyd, fel hen chwarel, sy’n sicrhau y cewch daith ddifyr.

Peidiwch â cholli

  • Gweld, clywed (ac arogli) y pysgotwyr yn dod â’u helfa i’r lan

  • Golygfeydd gwych y glannau a’r cyfle i weld bywyd gwyllt fel brain coesgoch a dolffiniaid o lwybr yr arfordir

  • Blas cranc Aberdaron wedi’i brynu’n ffres o un o siopau, tafarndai neu gaffis Aberdaron

  • Taith i Ynys Enlli, ynys y seintiau a chartref i bob math o fywyd gwyllt