Stori ein harfordir yng Nghymru: ddoe, heddiw ac yfory

Oeddech chi’n gwybod bod arfordir Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn sefydliad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol? Ydych chi wedi pendroni erioed beth yw natur y gwaith o warchod yr arfordir? Rhowch y tegell ‘mlaen a’ch traed lan a mwynhewch y dair ffilm fer yma am ein stori ni ar hyd arfordir Cymru.

Dinas Oleu headland with Barmouth town and coastline in the foreground

Rôl arfordir Cymru yn ein stori ni 

Darganfyddwch pa ran y chwaraeodd lleoedd megis Dinas Oleu a Thwyni Whitffordd ar arfordir Cymru yn hanes yr Ymddiriedolaeth.

Fideo

Arfordir Cymru – dechrau’n stori

Y mae rhai o’r munudau mawr yn hanes yr Ymddiriedolaeth wedi ymwneud ag arfordir Cymru. Dysgwch am yr argyhoeddiad cadarn a arweiniodd at roi’r cyfle i ni warchod 157 milltir o arfordir Cymru heddiw.

Fideo

Ein gwaith ar arfordir Cymru

Mae lleoedd fel Bae Rhosili - enillydd y bleidlais am draeth hardda’ Cymru yn fynych iawn, hafan bywyd gwyllt dilychwin Ystagbwll, a baeau cudd Ceredigion, Llŷn a Sir Fôn i gyd o dan ofal ein tîm o Geidwaid. Er mwyn i chi a’r cenedlaethau i ddod allu mwynhau golygfeydd gwefreiddiol, cyfoeth o fywyd gwyllt ac etifeddiaeth ryfeddol.

Fideo

Ein dyfodol

Dysgwch am y ffordd ry’n ni’n paratoi ar gyfer y dyfodol a rhai o’r heriau sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd. Rydym yn gweithio i greu arfordir iach, sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt ac sy’n gallu gwrthsefyll ag ymdopi â newidiadau - fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.