Stori ein harfordir yng Nghymru: ddoe, heddiw ac yfory

Oeddech chi’n gwybod bod arfordir Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn sefydliad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol? Ydych chi wedi pendroni erioed beth yw natur y gwaith o warchod yr arfordir? Rhowch y tegell ‘mlaen a’ch traed lan a mwynhewch y dair ffilm fer yma am ein stori ni ar hyd arfordir Cymru.

Richard Neale, Cyflwynydd a blogiwr yr Eisteddfod | Presenter and blogger at the Eisteddfod Richard Neale Cyflwynydd a blogiwr yr Eisteddfod | Presenter and blogger at the Eisteddfod
Dinas Oleu headland with Barmouth town and coastline in the foreground

Rôl arfordir Cymru yn ein stori ni 

Darganfyddwch pa ran y chwaraeodd lleoedd megis Dinas Oleu a Thwyni Whitffordd ar arfordir Cymru yn hanes yr Ymddiriedolaeth.

Fideo

Arfordir Cymru – dechrau’n stori

Y mae rhai o’r munudau mawr yn hanes yr Ymddiriedolaeth wedi ymwneud ag arfordir Cymru. Dysgwch am yr argyhoeddiad cadarn a arweiniodd at roi’r cyfle i ni warchod 157 milltir o arfordir Cymru heddiw.

Fideo

Ein gwaith ar arfordir Cymru

Mae lleoedd fel Bae Rhosili - enillydd y bleidlais am draeth hardda’ Cymru yn fynych iawn, hafan bywyd gwyllt dilychwin Ystagbwll, a baeau cudd Ceredigion, Llŷn a Sir Fôn i gyd o dan ofal ein tîm o Geidwaid. Er mwyn i chi a’r cenedlaethau i ddod allu mwynhau golygfeydd gwefreiddiol, cyfoeth o fywyd gwyllt ac etifeddiaeth ryfeddol.

Fideo

Ein dyfodol

Dysgwch am y ffordd ry’n ni’n paratoi ar gyfer y dyfodol a rhai o’r heriau sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd. Rydym yn gweithio i greu arfordir iach, sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt ac sy’n gallu gwrthsefyll ag ymdopi â newidiadau - fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.