Y traethau gorau yng Nghymru

Rydym yn gofalu am 157 milltir o arfordir Cymru ac mae rhai o'r traethau gorau yn y byd yma i chi gael eu darganfod. Dyma ddetholiad o'r goreuon.

Broad Haven beach

Broad Haven South, Pembrokeshire 

A wide sandy beach in adjacent to Stackpole in South Pembrokeshire. It’s the perfect beach for a family day out with enough sand for everyone to stretch out.

Edrych i lawr ar Fae Barafundle o lwybr yr arfordir

Bae Barafundle, Sir Benfro  

Am ddiwrnod perffaith ar lan y môr, beth am ddod i'r traeth rhyfeddol hwn yn Ne Sir Benfro. Cafodd Barafundle ei ddewis unwaith, drwy bleidlais, fel un o draethau gorau'r byd, ac mae'n lle perffaith i ddianc rhag y byd a'i bethau.

Edrych tua'r mor yn Freshwater West

Freshwater West, Sir Benfro  

Mae'r traeth gwyllt a digyffwrdd hwn yn ne Sir Benfro yn brif gyrchfan syrffio Cymru, a thu ôl iddo mae twyni a gwlyptiroedd sy’n eithriadol o bwysig ar gyfer bywyd gwyllt. Os hoffech chi wneud eich ymweliad yn hirach, gallwch aros yn Fferm Gupton, tafliad carreg i ffwrdd o draeth Freshwater.

Pobl yn cerdded tuag at Draeth Marloes

Traeth Marloes, Sir Benfro 

Wedi cuddio yn ymyl orllewinol Sir Benfro mae’r traeth anhygoel yma gyda morluniau syfrdanol a chyfoeth o fywyd gwyllt yn eich cyfarch.

Mwnt beach in the summer is home to dolphins, seals and porpoises

Mwnt, Ceredigion 

Mae hwn yn draeth bach perffaith o dywod euraidd, sy'n swatio wrth waelod y clogwyni ar arfordir hyfryd Ceredigion. Dylai unrhyw sy’n dod i’r rhan hon o Gymru fynd i weld yr eglwys Geltaidd wyngalchog syml, a syllu ar y golygfeydd gogoneddus o gopa’r Mwnt.

The golden sands of Penbryn beach

Penbryn, Ceredigion 

Dilynwch cyfres o lonydd deiliog rhwng cloddiau llawn blodau gwyllt er mwyn darganfod traeth cysgodol a thywodlyd Penbryn. A phan fyddwch chi’n barod am saib rhag y nofio a'r torheulo, beth am alw heibio i'r caffi bach y tu cefn i'r traeth?

Golygfa o bentref pysgota Porthdinllaen

Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn  

I gyrraedd y pentref pellennig a thlws hwn, rhaid cerdded ar hyd milltir o draeth tywodlyd. Mwynhewch ddiod neu bryd o fwyd yn Nhafarn y Tŷ Coch ar fin y traeth ac ewch i nofio, hwylio neu gaiacio yn nyfroedd cysgodol y bae.

Porth Oer (Porthor) Penrhyn Llŷn  

Gyda'i dywod gwichlyd enwog mae traeth Porthor yn drysor diarffordd ac yn ddiamau yn un o'r traethau harddaf ar Benrhyn Llŷn. Os bydd angen stwff arnoch chi ar gyfer eich picnic perffaith, galwch heibio i gaffi a siop Mair Fish ar y traeth.

Yr olygfa i gyfeiriad traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Llanbedrog, Penrhyn Llŷn  

Mae'r filltir o draeth yn Llanbedrog yn berffaith ar gyfer diwrnod glan môr i'r teulu cyfan, gan ei fod yn gysgodol ac yn disgyn yn raddol tua'r dŵr.

Y llwybr i gyfeiriad traeth Porth Ceiriad

Porth Ceiriad, Penrhyn Llŷn 

Dewch i ddarganfod traeth euraid hyfryd Porth Ceiriad yn Llŷn sy’n boblogaidd gyda cherddwyr, syrffwyr a daearegwyr.

Looking across Rhossili Bay, Gower peninsula

Bae Rhosili, Gŵyr  

Hwn yw traeth gorau Prydain, ac mae'n uchafbwynt ysblennydd mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Yn Rhosili gallwch fynd am dro hir, syrffio yng nghanol y tonnau, neu sefyll yn llonydd a mwynhau'r golygfeydd hardd.