Beth sy’n cuddio yn y coed?

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Golygfeydd dros Afon Ogwen

Mae ein tîm sy’n gofalu am y goedwig o gwmpas y castell wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar. Maen nhw wedi bod yn clirio ac yn creu ardal fach dawel ar hyd glannau Afon Ogwen ac mae na adeilad newydd sbon yno wedi eu gwaith caled – cuddfan bren wedi ei chreu â llaw i ymwelwyr gael mwynhau’r bywyd gwyllt a’r heddwch.

Cwt Ogwen

Mae sgiliau gwaith coed traddodiadol wedi eu defnyddio i godi’r cwt neu guddfan bren ac fe ddaeth y pren o goed oedd wedi disgyn neu bren oedd o gwmpas y lle. Mae’n sefyll ar byst uwchben y dŵr ac yn edrych draw am Afon Ogwen gyda chaeau a mynyddoedd Eryri yn y pellter.