Cuddfan Cwt Ogwen a Maes Chwarae Naturiol

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Golygfeydd dros Afon Ogwen

Mae ein tîm sy’n gofalu am y goedwig o gwmpas y castell wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar. Maen nhw wedi bod yn clirio ac yn creu ardal fach dawel ar hyd glannau Afon Ogwen ac mae na adeilad newydd sbon yno wedi eu gwaith caled – cuddfan bren wedi ei chreu â llaw i ymwelwyr gael mwynhau’r bywyd gwyllt a’r heddwch.

Cwt Ogwen

Mae sgiliau gwaith coed traddodiadol wedi eu defnyddio i godi’r cwt neu guddfan bren ac fe ddaeth y pren o goed oedd wedi disgyn neu bren oedd o gwmpas y lle. Mae’n sefyll ar byst uwchben y dŵr ac yn edrych draw am Afon Ogwen gyda chaeau a mynyddoedd Eryri yn y pellter.

Sgwrs gyda'n ceidwaid

Os ydych chi’n dod i weld Cwt Ogwen mae’n werth paratoi a dod â welingtons – mae’n gallu bod yn fwdlyd yno. Mae tîm o geidwaid coedwig Penrhyn yn gweithio yn yr ardal yn gyson, yn paratoi llwybr pren a fydd yn creu llwybr cerdded haws i lawr at yr afon. Os gwelwch chi’r tîm wrth eu gwaith yn ystod eich ymweliad peidiwch â bod ofn eu holi am eu cynlluniau a’r gwaith maen nhw’n ei wneud yn Penrhyn ac yng Nglan Faenol.

" Pan es i mewn i’r coed am y tro cynta, roedd y llecyn yna’n apelio’n fawr ata i. Roeddwn i eisiau rhoi cyfle i bobl eraill ei rannu, ond nid difetha heddwch yr ardal wrth wneud hynny."
- John Whitley, Ceidwad y coed yn Penrhyn a Glan Faenol