Digwyddiadau'r Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn (2018)

Ymlwybrwch drwy'r gerddi, archwiliwch fyd natur ac os ydych yn lwcus gallwch hawlio gwobr siocled ar ddiwedd eich tath! Ond mae yna fwy i helfa pasg ym mhenrhyn na siocled yn unig!

Cadbury Easter egg hunt at Hughenden, a National Trust property in Buckinghamshire

Helfa wyau Cadbury

Wedi’i hymestyn am bythefnos dros gwyliau'r Pasg: Dilynwch y rhubanau piws i ddarganfod pa wy sy'n berchen i ba aderyn. Dysgwch mwy am yr adar sy'n ymgartrefu yn y coed o amgylch y castell. Allwch chi ddatrus y cliwiau ac ennill gwobr siocled? (£2 yr helfa)