Bwyta yng Nghastell Penrhyn

Danteithion blasus yng Nghastell Penrhyn, Gwynedd

Mi fydd darganfod y gerddi gwych, y golygfeydd godidog a ‘stafelloedd syfrdanol y castell yn ddigon i godi archwaeth bwyd arnoch chi! Peidiwch â phoeni, rydyn ni wedi paratoi ar eich cyfer!

Siop goffi’r stablau

Mae’r caffi newydd wedi cael cartref yn y stabl fawr lle roedd y ceffylau’n arfer cael eu trin. Heddiw mae’n lle perffaith i gael hoe am baned. Mae yma ddiodydd poeth ac oer, cacennau, tameidiau i aros pryd, lolis rhew a hufen iâ a lle i orffwys eich coesau yng ngolwg yr amgueddfa drenau gyferbyn. Ac mae yna set o drenau bach i gadw’r rhai iau yn brysur yma hefyd i chi gael mwynhau eich paned tra maen nhw’n chwarae.

Ystafell de’r castell

Mae’r drws i mewn i’r ystafell de yn yr iard gefn bellaf ac mae diodydd poeth ac oer, detholiad o frechdanau ffres a bwyd poeth i’w cael yma yn ogystal â chawl cartref a phaninis. Os oes awydd rhywbeth melys arnoch chi gallwch ddewis un o’n cacennau blasus sy’n cael eu pobi’n ffres gan ein pobydd ni ein hunain. A fedrwch chi ddim dod i un o lefydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol heb gael sgonsen neu de p’nawn traddodiadol!