Bywyd yn y Gegin Fictoraidd, Castell Penrhyn

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Dewch i ddarganfod sut beth oedd bod yn was neu forwyn yn y gegin Fictoraidd yng Nghastell Penrhyn drwy dorchi’ch llewys a rhoi cynnig ar wneud rhai o’u tasgau dyddiol.

O 18 Chwefror (2017) byddwn yn agor y gegin Fictoraidd bob dydd, hyd yn oed pan fydd gweddill y castell ar gau dros y gaeaf, er mwyn rhoi cip i chi ar fywyd y gweision yn oes Fictoria. 

Y gegin Fictoraidd yng Nghastell Penrhyn
Offer coginio a chynhwysion ar fwrdd yn y Gegin Fictoraidd
Y gegin Fictoraidd yng Nghastell Penrhyn

Efallai fod bywyd y teulu Pennant oedd yn byw yng Nghastell Penrhyn yn un o gyfoeth ac ysblander ond mae straeon y bobl oedd yn gweithio tu ôl i’r llen – neu i lawr y grisiau - yn y castell yn rhoi’r darlun go iawn ichi o’r holl waith oedd ei angen i redeg tŷ mawr fel hyn yn oes Fictoria. 

Er enghraifft, oeddech chi’n gwybod bod staff y gegin yn aml yn gorfod bod yn effro ac wrth eu gwaith oriau cyn eu cyflogwyr gan weithio hyd at 20 awr y diwrnod weithiau?
 

Casgliad o esgidiau yn barod i’w sgleinio gyda pholish
Rhes o esgidiau yn barod i’w sgleinio gyda pholish
Casgliad o esgidiau yn barod i’w sgleinio gyda pholish

Bob dydd fe gewch chi gyfle i siarad efo un o weision neu forynion y Penrhyn a dysgu mwy am eu bywydau.

Fe gewch chi eu helpu i gaboli’r esgidiau yn barod at ymweliad y teulu â’r eglwys, golchi a sychu dillad a llieiniau bwrdd neu ddysgu sut i wneud Bara Brith ar gyfer te p’nawn y teulu a’u gwesteion yn y castell.

Mae’r profiad newydd yma yn un o’r pethau newydd rydyn ni’n eu gwneud i geisio mynd ati i archwilio’r holl straeon sydd yma yn Penrhyn.
 

" Rydyn ni eisiau dod â’r llefydd anhygoel yma a straeon y bobl go iawn oedd yn byw yma yn fyw a rhoi cyfle i ymwelwyr gael profiad o’r gwaith a’r bwrlwm mewn cegin Fictoraidd."
- Rhian Cahill, Rheolwr Profiad Ymwelwyr

Yn ogystal â phrofi Bywyd yn y Gegin Fictoraidd fe gewch chi fynd i weld ein Hamgueddfa Drenau neu fwynhau’r awyr agored, yr eirlysiau neu arwyddion cynnar y gwanwyn yn y Penrhyn ar deithiau a llwybrau natur. 

Dewch gyda ni i archwilio bywyd yn y Ceginau Fictoraidd rhwng 10.30am a 4pm o 18 Chwefror (2017) ymlaen a gweld y stafelloedd anhygoel yma’n dod yn fyw unwaith eto.

Bara brith is a traditonal Welsh tea-time treat

Bara Brith o Geginau Fictoraidd Castell Penrhyn

Pobwch dorth draddodiadol o Fara Brith yn eich cegin eich hunan.