Calan gaeaf: Dathlu'r hydref yng Nghastell Penrhyn

A wyddoch chi fod Calan Gaeaf, yn ogystal â bod yn rhagflaenydd i 'Halloween', yn clustnodi dyfodiad y gaeaf yn y calendr Celtaidd?

Yn yr ardd byddwn yn edrych ar sut mae byd natur yn ymdopi gyda newid y tymhorau ac yn mynd a chi ar daith i'r synhwyrau o amgylch yr ardd i weld pa baratoadau mau'r garddwyr ac anifeiliaid yr ardd yn eu gwneud.

Family playing in autumn leaves

Autumn garden trail

Calan Gaeaf marks the start of winter in the Celtic calendar. Journey round the garden to discover how nature prepares for the cold days ahead.

Y ffin rhwng byw a marw

Roedd Calan Gaeaf yn amser i goffau'r meirw, lle roedd y ffin rhwng y ddau fyd yn denau ac roedd ysbrydion yn cerdded y ddaear - yn ogystal ag amser i ddathlu'r cynhaeaf a pharatoi am fisoedd oer y gaeaf.

Eleni cewch grwydro'r castell i ddarganfod pa ysbrydion 'go iawn' syn troedior corridorau tywyll.

Ewch ar daith i hela'r cysgodion a chlywed rhai o'r straeon mae gwirfoddolwyr ymwelwyr a staff wedi'u rhannu gyda ni.

Gallwch greu pypedau cysgodion eich hunain a defnyddio eich dychymyg i adrodd stori ysbryd eich hunain!

Addas i blant o bob oed

A ghostly figure at Penrhyn Castle

Ghosts of Penrhyn Castle silhouette trail

Ever heard a creak or felt a chill on the back of your neck as you walked around the Castle? If you're feeling brave this Halloween join us for some family friendly fun as we explore the real ghost stories of Penrhyn Castle.

Spooky silhouttes of Penrhyn Castle

Puppet crafts

Head over to the 'Stablau' workshop to make your own moving shadow puppet and use it to tell your own spooky stories to scare your family!

" It’s great to be able to look back at this local Welsh tradition and connect with nature at this time of year. It’s a natural thing for us to prepare for winter and it’s really interesting to experience that same drive in nature, in the garden and in our lives today. But just like the old Celtic tradition, you couldn’t have Calan Gaeaf without the odd scare too! The spirits will definitely be walking the corridors of the castle this year as we look at the ‘real’ ghost stories of Penrhyn on our silhouette trail – the stories that people have told us over the years about bumps in the nights, strange sightings and spooky goings on!"
- Amy Underwood-Thompson