Cennin Pedr yng Nghastell Penrhyn

Golygfa o ddim ond rhai o’r cennin Pedr melyn llachar a’r Gorthwr yng Nghastell Penrhyn

Does dim arwydd sicrach fod y gwanwyn ar ei ffordd na chlwstwr o gennin Pedr melyn. Gallwch brynu tusw wedi ei dorri mewn archfarchnadoedd weithiau mor gynnar â diwedd Ionawr, ond o ddiwedd Chwefror neu ddechrau Mawrth ymlaen fyddwn ni’n dechrau gweld y blodau cyntaf yn codi eu pennau drwy’r pridd yng ngerddi Penrhyn – jyst mewn pryd i Ddydd Gŵyl Dewi.

Mae’r cennin Pedr yn flodyn llachar a llon sy’n aelod o’r teulu narcissi. Mae’n hawdd i’w dyfu mewn gerddi, coedwigoedd neu mewn potiau yn y tŷ. Mae’r clystyrau mwyaf yma yn Penrhyn yn blodeuo rhwng tua chanol Mawrth hyd at ddiwedd Ebrill ac mae’n werth cofio fod gwahanol fathau yn blodeuo ar wahanol adegau. 

Mae’r rhan fwyaf o’r blodau i’w gweld ar hyd godre’r coed ac o flaen y castell ac i’r ochr o flaen y tŵr. Os dilynwch chi’r llwybrau sy’n arwain o’r ganolfan ymwelwyr i fyny at ochr dde’r castell, fe welwch chi fwy ohonyn nhw, yr holl ffordd at yr ardd furiog. 
 

Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn
Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn
Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn

Tyfu eich cennin Pedr eich hun

Mae cennin Pedr yn fylb gwych i’w blannu os ydych chi eisiau blodyn caled fydd yn tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn ac yn dod â lliw i’r ardd ar ôl misoedd llwm y gaeaf. Bydd yn ymddangos yn fuan ar ôl yr eirlysiau ac yn tyfu o un flwyddyn i’r llall heb fod angen llawer o waith. Ond cofiwch fod angen tynnu pennau marw’r blodyn – gadewch y dail nes eu bod wedi marw’n llwyr. Y rheswm am hyn yw y bydd y dail yn rhoi maeth i’r bylbiau a bwyd a maetholion hanfodol i’r blodyn y flwyddyn nesaf. 

Wrth blannu eich blodau ar gyfer y flwyddyn ganlynol mae’n syniad da gwasgaru’r bylbiau yma ac acw lle bynnag rydych chi eisiau iddyn nhw dyfu yna gwneud tyllau i’w plannu  lle gwnaethon nhw lanio. Fe fyddan nhw’n edrych yn well wedi eu gosod ar hap fel hyn ac yn tyfu ymhen amser i lenwi’r bylchau yn naturiol.