Cip tu mewn i Gastell Penrhyn

Agorwch y drws a chamu i mewn i gartref teulu’r Pennant lle roedden nhw a’u gwesteion enwog yn gwledda a chwarae mewn cyfoeth anhygoel.

Dysgwch am rai o’r ystafelloedd sydd i’w gweld ar eich ymweliad â Chastell Penrhyn, i gyd wedi eu haddurno’n goeth a chrand.

Mae’n anodd peidio rhyfeddu at y ‘stafelloedd moethus, y grisiau Gothig a’r gwaith celf cain sydd i’w gweld yma. Ymgollwch yn ein straeon am gariadon dirgel, ffortiwn wedi ei greu gan lechi a siwgr a hanes y bobl oedd yn byw ‘o dan y grisiau’ yn y ceginau Fictorianaidd.

Y Llyfrgell

Lle gwell i ymlacio gyda llyfr da o flaen tanllwyth o dân? Byddai’r teulu’n mwynhau gêm o filiards a diod neu ddau yma neu’n ymgilio i dawelwch y ‘cuddygl’, lle preifat a heddychlon ar gyfer astudio a meddwl.

Y Parlwr

Croeso i’r Parlwr gyda’i liwiau cynnes. Roedd dylanwad benywaidd cryf ar yr addurno yn yr ystafell hon yn wreiddiol. Fe ddifethwyd yr effaith ychydig pan wnaeth cwmni ceir Daimler ddefnyddio’r ystafell fel swyddfa yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Fe welwch chi sawl enghraifft o ddodrefn William IV yn y ‘stafell hon, dodrefn sy’n gadarn a gosgeiddig yr un pryd, fel y bwrdd cardiau a’r cadeiriau gyda‘r coesau barley twist.

Yr Ystafell Eboni

Dyma lle byddai’r Foneddiges Penrhyn yn ysgrifennu ei llythyrau ac yn rhoi trefn ar y tŷ gyda’i staff domestig: mae’n agos at le byw’r gweision a’r morynion. Mae amrywiaeth ddifyr o ddodrefn egsotig yma, gan gynnwys y cadeiriau mahogani isel a ddaeth o Sri Lanka. Mae’r papur wal hardd yn dyddio o’r 17eg ganrif ac er ei fod wedi pylu bellach, yn ei ddydd fe fyddai wedi rhoi ffrwydrad o liw i waliau’r ystafell.

Y Llofft Frenhinol

Roedd yr ystafell braf yma, gyda’i ‘stafell wisgo ei hun ynghlwm, yn cael ei chadw i westeion pwysig, gan gynnwys rhai brenhinol. Gyda’r gwely pedwar postyn godidog byddai hon wedi bod yn ystafell foethus iawn yn ei dydd, gyda chadeiriau cyfforddus ar gyfer mwynhau te yn y bore neu’r p’nawn yn y llofft. Drws nesa’ mae yna dŷ bach cynnar sy’n fflysio, a fyddai wedi defnyddio dŵr glaw o danc uwchben.

Ystafell y Brenin

Mae gwely pres ‘brenhinol’ gyda choron imperialaidd ar ei thop yn y llofft yma. Dyma’r gwely lle cysgodd Tywysog Cymru a ddaeth yn ddiweddarach yn Frenin Edward VII, pan ddaeth ar ymweliad yn 1894. Mae lluniau adar ar y waliau, llawer ohonyn nhw’n adar fyddai wedi bod yn gyffredin ar dir y castell ers talwm.

Ystafell India

Dyma’r ystafell olaf y bu Hugh Napier (Pedwerydd Arglwydd Penrhyn) yn byw ynddi wedi iddo gael ysgariad. Mae’r ystafell yn adlewyrchu’r ‘Dwyrain’, sef label oedd yn cael ei roi ar unrhyw beth oedd yn dod o rywle pell ers talwm. Mae llawer o’r pethau yn yr ystafell hon yn dod o Tsieina neu Siapan.

Cymerwch gip ar y ‘stafelloedd crand drwy glicio ar y fideo isod.