Clychau’r gog yng Nghastell Penrhyn

Carped hardd o glychau’r gog ar dir Castell Penrhyn

Dewch draw i erddi Penrhyn i weld y carped o flodau fioled sy’n amgylchynu’r castell ym mis Ebrill a Mai.

Wrth i’r gwanwyn gyrraedd mae’r dyddiau’n cynhesu ac yn ymestyn ac ymysg y blodau lliwgar fydd yn ymddangos yn y gerddi yn eu holl ogoniant eto eleni fydd clychau’r gog, un o’n blodau gwyllt harddaf (Hyacinthoides non-scripta).

Os dewch chi i weld y gerddi yn Penrhyn ym mis Ebrill a Mai rydych chi’n siŵr o weld y blodau bach arbennig yma yn garped o liw piws yma ac acw. Mae llawer yn ystyried clychau’r gog fel hoff flodyn gwledydd Prydain ac mae hyd yn oed yn sail i logo Cymdeithas Fotanegol Prydain ac Iwerddon. 

Mae’n aml yn tyfu mewn ardaloedd coediog ac mae’n gallu bod yn arwydd o goedwig hen iawn gan ei fod yn hoffi golau haul cynnar y gwanwyn a chael llonydd am gyfnod hir o amser - gorau po hiraf a dweud y gwir.

Cwpl yn mwynhau clychau’r gog yng Nghastell Penrhyn
Cwpl yn tynnu lluniau ymysg clychau’r gog yng Nghastell Penrhyn
Cwpl yn mwynhau clychau’r gog yng Nghastell Penrhyn

Neithdar y duwiau ... neu’r glöyn byw o leiaf

Bydd ein gwenyn gwych yma yn Penrhyn yn cael eu denu gan y clychau’r gog hefyd gan eu bod yn llawn neithdar melys sy’n fwyd i lawer o löynnod byw, gwenyn a phryfed eraill sydd yn yr ardd. 

Mae’r carped piws o glychau’r gog yng ngerddi’r castell yn olygfa werth ei gweld felly pam na ddewch chi draw i’w mwynhau am y cyfnod byr maen nhw yma bob blwyddyn ... a thynnu lluniau godidog yr un pryd wrth gwrs.