Dydd Sul: Gweithdai Cerdd 'Llwyfan Lleisiau'

A guitar in the trees, symbolising the Voices Musical Workshops at Penrhyn Castle

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn cydweithio â dwy o gerddorion mwyaf poblogaidd y gogledd, Eve Goodman ac Elin Taylor, i gynnig cyfres o weithdai cerdd pob dydd Sul yn ystod gwyliau'r haf - wedi’u hysbrydoli gan leisiau byd natur a’r coed o’n cwmpas.

Pob Dydd Sul

Bydd Castell Penrhyn yn fôr o gân dros yr haf a hoffem eich gwahodd i ymuno â ni mewn gweithdai cerdd a fydd yn cynnwys perfformiadau arbennig gan ein cerddorion preswyl.

Fe wnaiff Eve ac Elin helpu i’ch ysbrydoli i greu cerddoriaeth ac yna cewch gyfle i berfformio’r darnau rydych wedi’u cyd-greu gyda nhw.

Gweithdai Cerddorol 'Llwyfan lLeisiau' Cadwch eich lle (AM DDIM)
Artist Eve Goodman

Eve Goodman (21 Gorffennaf, 18 a 25 Awst)

Magwyd Eve yng Nghaernarfon, a symudodd i Gaerdydd i astudio Llenyddiaeth Saesneg. Tra oedd yno, mireiniodd ei chrefft ym meysydd ysgrifennu creadigol a chyfansoddi caneuon. Ar ôl graddio, gadawodd Eve y ddinas i fynd i fyw mewn caban ar fferm yng Nghernyw ac yno aeth ati i ysgrifennu a recordio ei EP cyntaf. Mae Eve yn canfod ystyr a geiriau ym myd natur ac ysgrifennodd rai o’i hoff ganeuon yn yr awyr agored.

Elin Taylor, Musician

Elin Taylor (28 Gorffennaf, 4 ac 11 Awst)

Mae gan Elin brofiad helaeth o berfformio mewn cerddorfeydd ac mae'n un o arweinwyr cerdd y rhaglen 'Camau Cerdd’ sy’n cynnig gwersi cerdd arbenigol i blant ifanc mewn awyrgylch sy’n hwyl ac yn procio’u chwilfrydedd. Yn aml, caiff ei hysbrydoli gan draddodiad gwerin Cymru a oedd yn rhan o’i magwraeth ac, yn wir, dyma oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer ei phrosiect stiwdio ‘Tymhorau Eryri’.

Gweithdai Cerddorol 'Llwyfan lLeisiau' Cadwch eich lle (AM DDIM)

Manylion y gweithdai yn llawn

 • Pob Dydd Sul, 21 Gorffennaf- 25 Awst

 • Arweinir y gweithdai gan Eve Goodman ar 21 Gorffennaf, 18 a 25 Awst

 • Arweinir gan Elin Taylor ar 28 Gorffennaf, 4 a 11 Awst

 • 4 sesiwn 45mun y dydd am 11:00am, 12:30pm, 13:45pm a 15:00

 • Giatiau ar agor 10.30am-4pm

 • Mae'r gweithdai AM DDIM, ond codir tal mynediad arferol i Castell Penrhyn a'r Ardd

 • Addas ar gyfer plant 7+, rhaid  i pob plentyn eu gwarchod gan riant neu oedolyn

 • Nifer cyfyngiedig o 25 o lefydd ar gael ar pob sesiwn

 • Gallwch archebu eich lle o flaen llaw. Bydd nifer prin o lefydd ar gael ar y dydd o'r Ganolfan Ymwelwyr, cyntaf i'r felin

 • Dim ond tocynnau plant sydd angen eu harchebu, nid oes rhaid archebu tocynnau i oedolion sy'n gwarchod

 • Gallwch gysylltu drwy e-bost  neu drwy ffonio 01248 353 084

Gweithdai Cerddorol 'Llwyfan lLeisiau' Cadwch eich lle (AM DDIM)