Haf o hwyl a chwarae yng ngerddi Castell Penrhyn

Gwnewch y mwyaf o'r haf eleni a ymunwch â ni i chwarae yn yr awyr agored ar gyfer llond gardd o weithgareddau i'r holl deulu. Ar eich marciau, barod, ewch!

17 Gorffennaf - 5 Medi

Chwarae a chael hwyl yn yr awyr agored yw ein nod ym Mhenrhyn yr haf yma, a lle gwell i wneud hynny na yng ngerddi agored braf y castell.

Neidiwch, sgipiwch a chwaraewch eich ffordd o amgylch yr ardd a chael diwrnod i'r brenin.

Haf o deimlo'r glas lawr dan eich traed

Gyda taflen gweithgareddau "Ar Eich Marciau, Barod, Ewch!" yn eich llaw, dilynwch y cylchdro o amgylch yr ardd er mwyn cwblhau'r gweithgareddau a'r heriau hwyl amrywiol.

Beth am brofi y pethau syml mewn bywyd drwy gerdded ein llwybr troednoeth neu fynd ati yn gystadleuol i gwblhau ein tasgau tennis?

Peidiwch a phoeni os nad os amser i wneud pob un, gallwch gwblhau'r gweithgareddau adref, neu yn un o lefydd anhygoel arall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel Plas Newydd sydd nepell 20 munud i lawr y lôn ar Ynys Môn neu Gerddi Bodnant yng Nghonwy.

Tasgau Tennis

Oeddech' chi'n gwybod bod yna lawnt tennis go iawn yng Nghastell Penrhyn yn oes Fictoria?

Gan ddefnyddio'r hanes yma fel ysbrydoliaeth, mae pob Dydd Iau wedi neilltuo yn Ddydd Iau Tennis, ble gallwch ddysgu sgiliau tennis ar y lawnt neu geisio cwblhau ein tasgau tennis arbennig.

Ar ddydd Iau gallwch hefyd brofi chwaraeon hamddenol gyda gemau traddodiadol i'w chwarae o flaen y castell. (Dydd Iau yn unig)

Tennis on the lawn
Mum and child playing tennis on a lawn
Tennis on the lawn

Ymlacio ac ystwytho

Os mai ymlacio sy'n mynd a'ch pryd, beth am drio 'chydig o ystumiau Yoga o dan y coed neu fynd am dro hamddenol ymhlith y blodau a gweision y neidr yn yr Ardd Furiog.

Yma gallwch hefyd gerdded o dan ein Bwa Fuchsia enwog sy'n blodeuo drwy'r haf ac yn un o hoff lefydd y gwenyn mêl sy'n byw ym Mhenrhyn.

Top Tip: Mae'r meinciau pob pen i'r bwa yn le perffaith am lun Instagram! Cofiwch eu rhannu efo ni hefyd!

View along the Fuchsia Arch in the Walled Garden at Penrhyn Castle and Garden, Gwynedd, North Wales
 View along the Fuchsia Arch in the Walled Garden at Penrhyn Castle and Garden, Gwynedd, North Wales
View along the Fuchsia Arch in the Walled Garden at Penrhyn Castle and Garden, Gwynedd, North Wales

Y llwybr cudd - y pellaf yr ewch, y mwy a welwch!

I'r rhai sy'n mwynhau tro hirach, beth am dro bach lawr i guddfan a maes chwarae gwyllt Cwt Ogwen? Yma y cewch fwynhau'r golygfeydd wrth lan Afon Ogwen tuag at y Carneddau a throedio'r llwybr pren newydd sy'n dilyn yr afon trwy'r goedwig.

Gallwch ei ddarganfod lawr yn y maes parcio - edrychwch am y bwa mawr pren! 

Our newly built wooden hide, ‘Cwt Ogwen’
A wooden hide along the banks of the River Ogwen
Our newly built wooden hide, ‘Cwt Ogwen’