Dyddiau Natur Wyllt bob dydd Llun yn ystod yr haf yng Nghastell Penrhyn

Dau fachgen yn mwynhau arogl craf gwyllt

Croeso arbennig i archwilwyr bach! Adeiladu cuddfannau, hela trychfilod a chelf wyllt; mae yna ddigon o weithgareddau natur i ddifyrru’r plant bob dydd Llun yn ystod yr haf yng Nghastell Penrhyn.

Plant yn archwilio’r coetir yng Nghastell Penrhyn

Natur Wyllt: Dod o hyd i’r ffordd

Antur, peryglon a thrysorau! Dim ond yr anturiaethwyr mwyaf dewr fydd yn mentro i Gastell Penrhyn am ddiwrnod o fapiau, cwmpawdau, llwybrau ffyn a barcutiaid. Dydd Llun 25 Gorffennaf.


Children den-building in the woods

Natur Wyllt: Coginio yn y coed

Dewch i goginio pryd blasus yn y coed ac adeiladu cuddfan a fydd yn ddigon mawr i gynnal eich gwledd.


Children looking at creatures captured in pots

Natur Wyllt: Bywyd y bygs

Dewch i weld beth sy’n digwydd yn y coed ac o dan eich traed ar Ddiwrnod Natur Bywyd y Bygs. Cyfle i ddarganfod byd hollol newydd ar raddfa fach.


Two boys at a table with leaves, rocks and pens

Natur Wyllt: Celf wyllt

Gadewch i fyd natur eich ysbrydoli. Dewch i chwilota yn y coed a chreu cerfluniau o fwd, tynnu lluniau â brigau a chreu addurniadau â dail ac unrhyw bethau eraill y byddwch yn dod o hyd iddynt!


Bachgen ifanc yn dysgu sgilau gwylltgrefft

Natur Wyllt: Adar ac Anifeiliaid

Dilynwch yr olion traed! Dysgwch sut i adnabod traciau anifeiliaid a sut y gallwch ddenu mwy o fywyd gwyllt i’ch gardd eich hun.


Criw o blant yn archwilio pyllau

Natur Wyllt: O dan y dŵr

Cyfle i adeiladu cwch rasio, gweld pa mor bell y gall deithio a darganfod beth sy’n byw o dan y dŵr yn y pwll!