Dysgu yng Nghastell Penrhyn

Plant yn dysgu yn y Gegin Fictoraidd

Mae Castell Penrhyn yn gyforiog o hanes ac yn llawn dop o bethau bach difyr i’w darganfod. Mae cymaint o gyfrinachau i’w datgelu yma rydyn ni’n dal i ddod o hyd i bethau newydd bob dydd. Felly byddwch yn barod i brofi’ch meddwl a gofyn cwestiynau a dewch efo ni ar daith ymchwil.

Ysgolion

Archebwch daith dywys ysgolion fydd yn mynd â disgyblion ar drywydd trysorau Castell Penrhyn neu gallwch ddod â grŵp yma i archwilio’r lle eu hunain.

Rhaid archebu ymlaen llaw ar gyfer y ddau fath yma o ymweliad. Mae taith dywys i ysgolion ar gael am gost ychwanegol. Prisiau mynediad arferol.

Am wybodaeth bellach ffoniwch 01248 353084.

Ymunwch i gael eich ysbrydoli

Mynnwch sgwrs gyda’n tywyswyr ystafelloedd cyfeillgar, fe fyddan nhw’n hapus i rannu eu brwdfrydedd am Gastell Penrhyn efo chi.

Mae bob dydd yn ddiwrnod o ddarganfod a dysgu inni.

Felly dewch draw, ymunwch a gadewch inni eich ysbrydoli.

Peidiwch ag anghofio

  • Dewch i ddarganfod stori’r castell gyda’n taith o amgylch y tŷ
  • Mwynhewch brofiad ymarferol gyda’n profiadau hanes byw
  • Cymerwch yr her i archwilio 50 o bethau
  • Rhannwch ein stori

Dechreuodd Castell Penrhyn fel plasty caerog canoloesol a godwyd yn 1438. Felly mae ganddo dros 600 mlynedd o hanes cyfoethog, ac mae’r stori’n parhau ...

Mae ein tywyswyr wrth law yn ein hystafelloedd i’ch helpu i ddarganfod sut roedd y teulu a’r gweision yn byw gyda’i gilydd mewn dau fyd gwahanol – i fyny ac o dan y grisiau.

Ymweld ar eich liwt eich hun

Beth am ddarganfod Castell Penrhyn yn eich amser eich hun? Ewch i weld ystafelloedd moethus y castell, darganfod yr ardd furiog ac archwilio’r gerddi yn eich pwysau eich hun.

Cysylltwch

I archebu ymweliad neu ofyn unrhyw gwestiynau neu os angen mwy o wybodaeth arnoch chi, anfonwch ebost neu ffoniwch ni ar 01248 353084.