Gerddi a thiroedd Castell Penrhyn

Fel y castell ei hun, mae gerddi Penrhyn yn eang, yn ddramatig ac yn wledd i’r synhwyrau sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

Peidiwch â chadw oddi ar y glaswellt!

Gyda golygfeydd dros Fae Conwy ac Eryri, mae lawntydd diffwdan Penrhyn yn lle perffaith i gael picnic ac yn lle i anturiaethwyr bach redeg, rholio a gwneud tin dros ben am oriau.  Mae yma lwybrau natur drwy’r coed, lle chwarae antur a hyd yn oed campfa awyr agored i gadw’r corff a’r meddwl yn iach.

I mewn i’r jyngl

Mae planhigion Gunnera cawraidd yn llenwi’r Ardd Gorsiog sy’n jyngl o ardd. Ymgollwch yn ei dail enfawr neu anelwch i fyny am y cwt to gwellt am olygfa well dros yr ardd.

Twt a thaclus

Mae’r coed tociedig, y llinellau geometrig, y ffynhonnau byrlymus a’r plannu cymesur yn gwneud yr Ardd Furiog yn “lle i enaid gael llonydd”. Gallwch weld o ddifri weledigaeth Walter Speed yn y 19eg ganrif ar gyfer yr ardd oedd yn un o dair gardd gorau Prydain ar y pryd.

Dewch â’r ci!

Mae Penrhyn yn lle delfrydol i ddod â’r ci am dro gyda llwybrau gwych i bawennau eiddgar a digon o lwyni i drwynau prysur chwilota ynddyn nhw. Gofynnwn ichi gadw’ch ci ar dennyn go fyr ond fe gewch adael i’ch dychymyg redeg yn rhydd!

Darganfod Byd Natur

Gallwch fynd ar antur i ddarganfod cilfachau cudd gerddi’r castell a mwynhau darganfod y bywyd gwyllt sydd dan eich trwyn. Os ydi hi’n well gennych chi ddilyn trywydd penodol, bydd y tro hamddenol yma’n eich tywys drwy’r gerddi, y goedwig a’r parcdir ym Mhenrhyn.

Mwy am y llwybr ‘Darganfod Natur’

Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, cofiwch ddod â’ch ysbryd menter efo chi a disgwyl yr annisgwyl!