Gerddi Castell Penrhyn yn y gaeaf

Gardd Walter Speed yng Nghastell Penrhyn

Er ei bod hi’n aeaf mae digon i’w weld a’i wneud yn y gerddi y tymor yma. A dweud y gwir mae hwn yn amser prysur iawn o’r flwyddyn i’r garddwyr.


Y gaeaf yw un o’r adegau gorau i fwynhau’r olygfa o’r ardd. Mae awyr oer y gaeaf yn rhoi golygfeydd clir ichi o’r wlad o’ch cwmpas.  

Gardd â golygfa

O’r lawnt lle mae’r goeden fasarn (y ‘Maple Lawn’) a chefn y castell gallwch weld yn glir ar hyd arfordir y goledd draw am Landudno, y Gogarth ac Ynys Seiriol.

Mae blaen y castell a’r gerddi yn wynebu Eryri ac mi gewch olygfeydd trawiadol o’r Carneddau ar ddiwrnod clir.

Cafodd y castell ei hun ei godi’n fwriadol er mwyn i’r teulu allu gweld yn syth draw at Chwarel y Penrhyn ym Methesda.

Dilyn eich trwyn

Wyddech chi fod croeso i gŵn ym mron iawn pob rhan o’r ardd, hyd yn oed yn yr Ardd Furiog?

Mae Castell Penrhyn yn cynnig y cyfuniad perffaith o lawnt a llwybrau drwy’r coed ar gyfer mynd â’r ci am dro. Gallwch ddilyn ein llwybr hirach o gwmpas ffiniau’r gerddi neu grwydro yn eich pwysau eich hun.
 

Dewch â’ch ci i Gastell Penrhyn
Cŵn yn chwarae yng Nghastell Penrhyn

Rydyn ni yn gofyn ichi gadw eich ffrindiau pedair coes ar dennyn tyn ac osgoi rhannau mwy sensitif yr ardd fel yr Ardd Furiog a’r Gampfa Awyr Agored/Lle Chwarae’r Plant.

Peidiwch anghofio nôl danteithion i’r ci ar y ffordd allan! 

Hwyl i’r teulu i gyd

Beth bynnag yw’r tywydd, mae digon o weithgareddau i’w croesi oddi ar eich rhestr 50 o bethau. Rhowch eich traed mewn welis, cydiwch mewn map 50 o bethau o’r ganolfan groeso ac i ffwrdd â chi!
 

Lawrlwythwch ein map 50 o bethau

Rydym wedi chwilota o amgylch yr ardd a dod i hyd i fannau gwych lle gallwch groesi rhai o’r 50 o bethau oddi ar eich rhestr.

Diwedd y gaeaf a dechrau’r gwanwyn

Wrth inni ffarwelio â’r gaeaf mae arwyddion y gwanwyn yn werth eu gweld yn Penrhyn gyda’r Ardd Furiog a’r coedlannau yn llefydd perffaith i fwynhau blodau hwyr y gaeaf a’r Lili Wen Fach.
 

Gerddi yn unig ar agor 7 diwrnod yn ystod y Gaeaf