Gerddi Castell Penrhyn yn y gaeaf

Visit the walled garden at Penrhyn Castle

Er ei bod hi’n aeaf mae digon i’w weld a’i wneud yn y gerddi y tymor yma. A dweud y gwir mae hwn yn amser prysur iawn o’r flwyddyn i’r garddwyr.


Y gaeaf yw un o’r adegau gorau i fwynhau’r olygfa o’r ardd. Mae awyr oer y gaeaf yn rhoi golygfeydd clir ichi o’r wlad o’ch cwmpas.  

Gardd â golygfa

O’r lawnt lle mae’r goeden fasarn (y ‘Maple Lawn’) a chefn y castell gallwch weld yn glir ar hyd arfordir y goledd draw am Landudno, y Gogarth ac Ynys Seiriol.

Mae blaen y castell a’r gerddi yn wynebu Eryri ac mi gewch olygfeydd trawiadol o’r Carneddau ar ddiwrnod clir.

Cafodd y castell ei hun ei godi’n fwriadol er mwyn i’r teulu allu gweld yn syth draw at Chwarel y Penrhyn ym Methesda.

Dilyn eich trwyn

Wyddech chi fod croeso i gŵn ym mron iawn pob rhan o’r ardd, hyd yn oed yn yr Ardd Furiog?

Mae Castell Penrhyn yn cynnig y cyfuniad perffaith o lawnt a llwybrau drwy’r coed ar gyfer mynd â’r ci am dro. Gallwch ddilyn ein llwybr hirach o gwmpas ffiniau’r gerddi neu grwydro yn eich pwysau eich hun.
 

Dewch â’ch ci i Gastell Penrhyn
Cŵn yn chwarae yng Nghastell Penrhyn
Dewch â’ch ci i Gastell Penrhyn

Rydyn ni yn gofyn ichi gadw eich ffrindiau pedair coes ar dennyn tyn ac osgoi rhannau mwy sensitif yr ardd fel yr Ardd Furiog a’r Gampfa Awyr Agored/Lle Chwarae’r Plant.

Peidiwch anghofio nôl danteithion i’r ci ar y ffordd allan! 

Hwyl i’r teulu i gyd

Beth bynnag yw’r tywydd, mae digon o weithgareddau i’w croesi oddi ar eich rhestr 50 o bethau. Rhowch eich traed mewn welis, cydiwch mewn map 50 o bethau o’r ganolfan groeso ac i ffwrdd â chi!
 

Lawrlwythwch ein map 50 o bethau

Rydym wedi chwilota o amgylch yr ardd a dod i hyd i fannau gwych lle gallwch groesi rhai o’r 50 o bethau oddi ar eich rhestr.

Diwedd y gaeaf a dechrau’r gwanwyn

Wrth inni ffarwelio â’r gaeaf mae arwyddion y gwanwyn yn werth eu gweld yn Penrhyn gyda’r Ardd Furiog a’r coedlannau yn llefydd perffaith i fwynhau blodau hwyr y gaeaf a’r Lili Wen Fach.
 

Gerddi yn unig ar agor 7 diwrnod yn ystod y Gaeaf