Gŵyl Awyr Dywyll Castell Penrhyn 2020

Mae syllu ar awyr y nos yn un o bleserau’r gaeaf yng Nghymru. Dros wyliau hanner tymor Chwefror eleni, byddwn yn cydweithio â Pharc Cenedlaethol Eryri i ddathlu statws yr ardal fel Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol gyda phedwar diwrnod o ddigwyddiadau a gweithgareddau awyr dywyll i bawb o bob oed.

Dros bedwar diwrnod (a phedair noson), byddwn yn archwilio awyr y nos, yn dysgu am sêr, cytserau a phlanedau, yn cael golwg ar ein traddodiadau, ein treftadaeth ddiwylliannol a’n perthynas ag awyr y nos ac yn cael gwybod sut y mae statws Gwarchodfa Awyr Dywyll yn gwneud lles i’n hamgylchedd, byd natur a’n bywydau ni.

Byddwn ni’n cydweithio â thîm Awyr Dywyll Parc Cenedlaethol Eryri  a Techniquest Glyndwr i ddod ag awyr y nos o dan do, pan fydd yn olau dydd – diolch i blanetariwm taflunio, 5 metr, 360 gradd – y StarDome

Dros y pedwar diwrnod, cewch gyfle hefyd i fwynhau gweithgareddau disglair eraill fel sgyrsiau am yr Awyr Dywyll, cyfle i fynd am dro i weld y sêr gyda’r nos, straeon serog wrth y tân, profiadau anifeiliad y nos, helfeydd natur a Theithiau arbennig y Sidydd yn y Neuadd Fawr. 


Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy am y digwyddiadau a’r gweithgareddau unigol, yn cynnwys sut i gadw lle.
 

Teuluoedd yn crynhoi o gwmpas y tân i wrando ar straeon.

Straeon serog o gwmpas y tân

Dewch gyda ni am dro i’r coed a chlosio at y pwll tân newydd i wrando ar straeon am y sêr. Cewch ddysgu sut y bu i’r sêr helpu i lywio hanes Cymru a gwrando ar chwedlau a darnau o lenyddiaeth a ysbrydolwyd gan awyr y nos.

Ursa Major yn machlud dros y castell

Mynd am dro i weld y sêr

Ymunwch â ni am noson ddifyr o syllu ar y sêr, canfod cytserau a dod i nabod awyr y nos yng ngogledd Cymru. O dan arweiniad tîm Awyr Dywyll Eryri y Parc Cenedlaethol. Rhaid cadw lle ymlaen llaw.

Ffenestri gwydr lliw yn cyfleu misoedd y flwyddyn ac arwyddion y sidydd yn Neuadd Fawr Castell Penrhyn

Sgyrsiau am y Sidydd

Cewch wybod mwy am ffenestri gwydr lliw rhyfeddol y sidydd yn y Neuadd Fawr – eu hanes a sut y cawsant eu hysbrydoli. (Nifer cyfyngedig o lefydd)

Inside a planetarium at Dunstable Downs Bedfordshire

Profiad y SkyDome

Dewch ar daith i archwilio’r cytserau ym mhlanetariwm y StarDome (£3.50 yr un)