Harrison's garden: Cyfle i chi fod yn rhan o’r celf

Yr haf eleni mae gwaith celf teithiol go arbennig wedi ei greu o 5000 o glociau yn cyrraedd penllanw yma yng Nghastell Penrhyn. Gallwch chi fod yn rhan o’r gosodwaith celf rhyfeddol yma drwy gyfrannu un o’ch clociau chi.

Amser cyfrannu

Casgliad byw o glociau sy’n dal i dyfu yw Harrison's Garden. Mae wedi bod yn teithio o gwmpas safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae’r daith yn gorffen yma yng Nghastell Penrhyn. Ar hyd y ffordd mae pobl wedi bod yn ychwanegu clociau at y gwaith ac mi allwch chi gyfrannu hefyd.

Dyma’ch cyfle chi i fod yn rhan o’r gwaith yma gan yr artist adnabyddus Luke Jerram sydd wedi ei ysbrydoli gan y gwneuthurwr clociau John Harrison a frwydrodd am flynyddoedd i wneud teithiau môr yn saffach drwy ddyfeisio’r cloc mwyaf cywir a welodd y byd erioed. Drwy sŵn tician a chlychau’n canu mae’r gosodwaith gwych yma’n wledd i’r llygaid a’r clustiau.

Rhoi amser

Rydyn ni’n chwilio am glociau o unrhyw faint a siâp nad ydych chi eu heisiau mwyach i fod yn rhan o’r gosodwaith rhyfeddol yma. Dim ots a ydyn nhw’n gweithio ai peidio – rydyn ni eu heisiau beth bynnag!

Fyddwch chi ddim yn cael y cloc rydych chi’n ei roi yn ôl gan y bydd yn dod yn rhan barhaol o’r gwaith celf yma fydd yn parhau i dyfu.

I ddiolch am bob cyfraniad, rydyn ni’n cynnig mynediad am ddim i bawb sy’n rhoi cloc i ddod i weld y gosodwaith tra mae yma yn Penrhyn.

Peidiwch â bod yn hwyr!

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi cloc ydy 31 Mai 2018.

Gallwch ddod â’ch cloc i Gastell Penrhyn unrhyw bryd o fewn ein horiau agor. Fedrwn ni ddim casglu eich cloc ond os yw’n ddigon mawr i fod angen trefniadau arbennig i’w gludo i mewn, rhowch wybod inni drwy ebostio penrhyncastle@nationaltrust.org.uk.

Os hoffech chi roi cloc, dewch a nhw draw i'n Canolfan Ymwelwyr a bydd y tim yna yn gallu helpu chi lenwi'r ffurflen briodol..

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein cwestiynau a ofynnir yn aml neu anfonwch ebost aton ni at penrhyncastle@nationaltrust.org.uk neu ffonio 01248 353 084.

Cyfle i ddod y rhan o’r celf: Ffurflen cyfrannu cloc

Gallwch weld arddangosfa Harrison’s Garden yng Nghastell Penrhyn bob dydd o 16 Mehefin hyd at 4 Tachwedd, 12pm – 4pm