Nadolig Fictoraidd - Rhaglen ysgolion Castell Penrhyn 2018

Nadolig yn y gegin yng Nghastell Penrhyn

Ewch yn ôl mewn amser i helpu Castell Penrhyn paratoi am Nadolig traddodiadol Fictoraidd trwy lygaid y garddwyr a'r morwynion.

Pryd?

Dyddiadau ar gael 27-30 Tachwedd, 4-7 Rhagfyr, 11-14 Rhagfyr 2018.
Cewch ddewis 10am-12pm neu 1pm-3pm.

(Isafswm 15 o blant, uchafswm 40 o blant.)

Faint ydi'r cost?

Mae’r rhaglen yn costio £4.80 ac mae tâl mynediad o £4.10, sef cyfanswm o £8.90 y plentyn. Os yw’r ysgol yn Aelod o Grŵp Addysg yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, dim ond £4.80 y plentyn fydd y gost. Os hoffech wybod rhagor am fod yn Aelod o’r Grŵp Addysg, cysylltwch â ni.
 


Beth fyddant yn ei ddysgu?

 

Creu addurniadau traddodiadol y Nadolig yn y Gegin Fictoraidd
Creu addurniadau traddodiadol y Nadolig yn y Gegin Fictoraidd
Creu addurniadau traddodiadol y Nadolig yn y Gegin Fictoraidd

Caiff y plant eu croesawu i’r Neuadd Fawr gan arddwr neu forwyn yn eu dillad gwaith; maent wedi’u gwahodd i helpu i greu addurniadau a chrefftau traddodiadol y Nadolig. Byddant yn cael profiad ymarferol ac yn gadael â llond bag o grefftau y byddant wedi’u gwneud yn ystod yr ymweliad.

Themâu ydi cyfoethog a thlawd, dosbarth a chymdeithas, bywyd Oes Fictoria a bywyd heddiw, traddodiadau Fictoraidd, y defnydd traddodiadol o goed bytholwyrdd, yr amgylchedd a hanes lleol. Beth fydd yn digwydd?

Caiff y criw eu rhannu’n dri grŵp llai a byddant i gyd yn cymryd rhan mewn tri gweithgaredd yn eu tro.

  1. Byddant yn gwneud addurn Nadolig traddodiadol o ddail coed bytholwyrdd; roedd pobl gyfoethog a phobl dlawd yn defnyddio dail coed bytholwyrdd i addurno’u cartrefi am eu bod ar gael yn hwylus. Yn draddodiadol, roedd coed bytholwyrdd yn symbol o allu byd natur i oroesi trwy’r gaeafau garw.
     
  2. Yn Oes Fictoria y dechreuodd yr arferiad o anfon cardiau Nadolig. Byddant yn dysgu am ddechreuadau’r traddodiad o anfon cardiau Nadolig ac yn gwneud eu cerdyn Nadolig eu hunain.                                                                             
  3. Creu craceri traddodiadol; Gweld sut a gychwynnodd y traddodiad o defnyddio craceri yn ystod y Nadolig. Beth oedd tu fewn, a thybed a fydden nhw’n clecian?

Bydd y plant yn cael mynd adref â’r crefftau y maent yn eu gwneud; bydd y cyfan yn cael ei roi mewn bag papur yn anrheg iddynt. Ar y diwedd, bydd pawb yn dod at ei gilydd yn y Neuadd Fawr i ganu cân i ddathlu’r Nadolig.
(Y gân a genir fel arfer fydd ‘Pwy sy’n dwad dros y bryn?’ ond gellir canu rhywbeth arall os dymunwch.)

Profiad diwrnod cyfan


Mae croeso mawr i ysgolion dreulio’r diwrnod cyfan yng Nghastell Penrhyn; bydd tir y castell yn agored i’r ysgolion ddilyn gweithgareddau ar eu pen eu hunain a bydd helfa natur ar gael. Mae’n bosib y gallwn gynnig lle i fwyta pecynnau bwyd os bydd lle ar gael.

I gael gwybod rhagor ac i drefnu ymweliad, cysylltwch â’r

Tîm Profiad Ymwelwyr

Castell Penrhyn
Bangor
LL57 4HN
01248 353 084
penrhyncastle@nationaltrust.org.uk