Swydd Newydd: Rheolwr Prosiect, Castell Penrhyn (Gradd 5)

Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn

Cyfle newydd i arwain ar brosiect fydd yn trawsnewid y fforddd mae Castell Penrhyn yn cael ei gyflwyno i'n hymwelwyr - a'i wneud yn le sy'n creu profiadau diwyllianol cyfoethog, creadigol ac amrywiol sy'n adlewyrchu holl hanes y castell.

***The ability to communicate in Welsh is essential for this role***

Swydd Llawn Amser
Cyfnod Penodol hyd fis Mawrth 2020
Cyflog:
£40mil y flwyddyn.
Dyddiad cau: 7 Medi 2018

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect talentog a phrofiadol gyda'r cryfder, sgiliau, gallu a'r ymwybyddiarth i greu profiad ymwelwyr newydd wedi ei seilio ar gydweithio a chyfranogiad.

Manylion llawn:

Disgrifiad Swydd (PDF / 0.5MB) Lawrlwytho

Proffil Swydd (PDF / 0.1MB) download

I wneud cais ewch i www.nationaltrust.org.uk/jobs ar ol 17 Awst gan chwilio drwy ddefnyddio'r cyfeirnod: IRC6879