Swydd Newydd: Rheolwr Prosiect, Castell Penrhyn (Gradd 5)

Gwanwyn yng Nghastell Penrhyn

Cyfle newydd i arwain ar brosiect fydd yn trawsnewid y ffordd mae Castell Penrhyn yn cael ei gyflwyno i'n hymwelwyr - a'i wneud yn le sy'n creu profiadau diwyllianol cyfoethog, creadigol ac amrywiol sy'n adlewyrchu holl hanes y castell.

Swydd Llawn Amser
Cyfnod Penodol hyd fis Mawrth 2021
Cyflog:
£40mil y flwyddyn.
Dyddiad cau: 21 Hydref 2018

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect talentog a phrofiadol gyda'r cryfder, sgiliau, gallu a'r ymwybyddiarth i greu profiad ymwelwyr newydd wedi ei seilio ar gydweithio a chyfranogiad.

Am fanylion pellach ac i wneud cais cliciwch YMA