Teithiau cynnar: Y castell mewn manylder

Eleni rydym yn agor ein giatiau am 10.30 bob dydd yn ystod y prif dymor ac yn cynnig teithiau cynnar arbennig i’ch helpu i ddod i adnabod y castell mewn manylder cyn iddo agor ei brif ddrysau crand am y diwrnod.

Ydych chi erioed wedi meddwl am y pethau bach rydych chi’n eu gweld wrth ymweld ag eiddo’r Ymddiriedolaeth neu am y straeon y tu ôl i’n casgliadau?

Mae ein ‘teithiau cynnar’ yn digwydd o 10.30 bob dydd ac wedi eu trefnu i roi golwg fanylach ichi ar greiriau yng Nghastell Penrhyn.
 

Mae darlun yn gallu dweud cyfrolau: manylyn o baentiad o Chwarel Lechi’r Penrhyn gan Henry Hawkins (1820-81)
Chwarel Lechi’r Penrhyn gan Henry Hawkins (1820-81) yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru.
Mae darlun yn gallu dweud cyfrolau: manylyn o baentiad o Chwarel Lechi’r Penrhyn gan Henry Hawkins (1820-81)

Dewch i ddysgu am yr hanes a’r straeon y tu ôl i’r paentiadau, y berthynas gyda’r gymuned leol a’r eitemau bach y gallech chi eu methu’r tro cyntaf wrth ymweld â’r castell. 

Cewch ddod i wybod mwy am y lle a’r bobl sy’n gysylltiedig â Phenrhyn wrth fynd ar daith o gwmpas y castell cyn iddo agor i’r cyhoedd. 
 

" Mae’r teithiau tywys yma’n ffordd newydd inni allu gadael pobl i mewn i’r castell heb i hynny effeithio ar y gwaith cadwraeth pwysig rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni hefyd eisiau dechrau rhannu’r straeon nad ydych chi wedi eu clywed yn Penrhyn hyd yma, gan ddefnyddio ein casgliadau a manylion eraill oddi mewn i furiau’r castell i ddechrau’r broses hon."
- Taya Drake, Stiward Tŷ yng Nghastell Penrhyn

Mae’r tîm yma yn Penrhyn wrth eu boddau’n rhannu’r manylion a’r straeon y tu ôl i’r eitemau sy’n cael eu dangos – a’r rhai sydd ddim i’w gweld fel arfer! 

Mae’r teithiau’n cael eu cynnal o 10.30 bob dydd drwy gydol y prif dymor o 1 Mawrth – 5 Tachwedd. 

Cyntaf i’r felin ydy hi i gael lle ar y teithiau – mae’r manylion ar gael yn y Ganolfan Groesawu Ymwelwyr wrth i chi gyrraedd. 

Un manylyn o’r bensaernïaeth anhygoel sydd y tu mewn i Gastell Penrhyn
Edrych i fyny’r prif risiau y tu mewn i Gastell Penrhyn
Un manylyn o’r bensaernïaeth anhygoel sydd y tu mewn i Gastell Penrhyn

Amseroedd agor NEWYDD yn 2017:

10.30am – Gerddi a thir y castell, yr Amgueddfa Drenau, y Caffi a’r Gegin Fictoraidd
10.30am-12pm – Teithiau cynnar (4 taith i hyd at 8 o bobl)
12.00pm – Y castell yn agor i’r cyhoedd (mynediad olaf am 4.30pm)
 

Ymunwch â ni a rhyfeddu at yr atgofion a’r straeon am y castell crand yma a’i orffennol llawn hanes.