Y Lili Wen Fach yng Nghastell Penrhyn

Gyda’ch help chi, rydym yn gobeithio creu arddangosfa eirlysiau orau’r ardal a dathlu’r blodyn bach hardd, brodorol, yma.

Mae’r Lili Wen Fach, neu eirlysiau (Galanthus), yn arwydd cynnar fod y gwanwyn ar ei ffordd ac yn codi calon pawb. Mae’r bylbiau’n cael eu plannu ddiwedd Ebrill neu ddechrau Mai ac os yw’r pridd yn ddigon gwlyb fe fyddan nhw’n creu carped o flodau tlws rhwng misoedd Ionawr a Mawrth.

Mis Chwefror yw mis y Lili Wen Fach yng Nghastell Penrhyn fel rheol. Dyna pryd mae’r gerddi’n llawn clystyrau o’r blodau bach lliw marmor.

Wrth iddi ddod yn wanwyn bydd clychau’r gog a chennin Pedr yn ymddangos yn y gerddi hefyd gan greu un o arddangosfeydd gorau gogledd Cymru o flodau’r gwanwyn i ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth.
 

Mae’r Lili Wen Fach yn gallu amrywio yn ôl uchder, maint blodyn, siâp a hyd yn oed lliw. Mae’n blanhigyn gwydn sy’n hoffi ychydig o gysgod ac amodau gwlyb. Bydd yn gwneud ei hun yn gartrefol dros amser ac yn lluosogi mewn clystyrau. Mae’n fylb gwanwynol poblogaidd i’w blannu fel un o flodau cynnar yr ardd.

I’n helpu i ‘dyfu’ ein harddangosfa o eirlysiau yn 2019 fe fyddwn yn cynnal Dyddiau Plannu Eirlysiau yn Penrhyn ar 17 a 19 Chwefror, 11 am tan 3pm.

Gyda’ch help chi, rydym yn gobeithio creu arddangosfa eirlysiau orau’r ardal a dathlu’r blodyn bach hardd, brodorol, yma.

Lle i weld blodau’r Lili Wen Fach yn Penrhyn
 
Ewch i ddarganfod a  mwynhau eich darn bach eich hun o’r gwanwyn yng Nghastell Penrhyn. Mi fydd yr eirlysiau’n debyg o fod yn swatio mewn rhan fach gysgodol o’r ardd – mae ’na sioe dda iawn ohonyn nhw ar lan bellaf Gardd Ddŵr Lady Sybil, lle maen nhw i’w gweld orau o waelod yr Ardd Furiog.
 

Wyddech chi?

  • Mae Galanthus, yr enw botanegol am y Lili Wen Fach, yn golygu blodau lliw llefrith. 
  • Mae’r ddau enw Cymraeg am y blodyn – Lili Wen ac Eirlys – yn enwau poblogaidd i ferched.
  • Fod ’na gân enwog i’r Lili Wen Fach?:

O Lili wen fach, o ble daethost di?
A'r gwynt mor arw ac mor oer ei gri?
Sut y mentraist di allan drwy'r eira I gyd?
Nid oes blodyn bach arall i'w weld yn y byd!