Ymunwch â’n Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr yng Nghastell Penrhyn

People running outdoors at Kingston Lacy

Beth 'sa chi'n ei ddweud os byddwn yn dweud wrthych y byddech yn rhedeg 5k o fewn 8 wythnos?

Rydym yn gwybod y gall ymddangos yn frawychus.

Nid yw pawb yn teimlo’n ddigon hyderus i ddechrau loncian ar eu pennau eu hunain neu ymuno â’r gampfa leol. Dyna pam rydym wedi penderfynu helpu dechreuwyr a phobl nad ydynt yn rhedeg unwaith eto yn 2018 gyda’n Grwpiau Rhedeg i Ddechreuwyr AM DDIM.

Dros gyfnod o 8 wythnos bydd ein gwirfoddolwyr cyfeillgar yn eich helpu bob cam o’r ffordd gan eich cefnogi i redeg ar eich cyflymder eich hun yn awyrgylch hyfryd a hamddenol Castell Penrhyn.

Beth bynnag yw eich gallu a’ch ffitrwydd (neu ddiffyg gallu neu ffitrwydd) gallwch fwynhau cerdded, loncian a rhedeg, a chael eich ysbrydoli gan olygfeydd hardd Castell Penrhyn.

Mewn ymateb i’r galw, byddwn yn ailddechrau’r sesiynau hyn ddydd Sul trwy Gwanwyn 2018. Gan ddechrau am 9.30 am cynhelir y sesiynau cyn i’r Castell agor i’r cyhoedd felly gallwch fwynhau awyrgylch tawel a hamddenol wrth ddechrau rhedeg. Cyn i chi wybod byddwch yn rhedeg 5k.

Parkrun Penrhyn 

Bob bore Sadwrn, mae cymuned gyfeillgar o redwyr a loncwyr lleol, pramiau a chŵn ar dennyn yn ymgasglu i gymryd rhan yn parkrun Penrhyn, sef digwyddiad rhedeg am ddim, 5km o hyd, a gaiff ei amseru o amgylch y castell.

Trwy ddilyn yr un llwybr, bydd sesiynau’r Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr yn eich helpu i fagu hyder yn ogystal â ffitrwydd wrth i chi baratoi i gymryd rhan yn ein parkrun yn ystod wythnos olaf y rhaglen.

Ond peidiwch â phoeni, byddwn yn cynllunio’r nod olaf hwn yn ofalus gan eich cyflwyno’n raddol i fyd rhedeg. Does dim pwysau arnoch i orffen yn gyflym ac ni fydd neb yn cael ei adael ar ôl – y nod yw cael hwyl yn yr awyr agored.

" Bydd yn braf cael ymuno â chriw bach, y tu ôl i ddrysau caeëdig ond yn yr awyr agored!"
- Catherine Southall, Aelod o’r Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr
Mae Catherine Southall, a fydd yn rhedeg am y tro cyntaf yn y grwpiau hyn, yn esbonio pam ei bod hi wedi dewis cymryd rhan:
 
"Dydw i erioed wedi bod yn arbennig o ffit ac i fod yn onest roeddwn bob amser yn teimlo gormod o embaras i ymuno â’r gampfa neu redeg ar y strydoedd wrth ymyl fy nghartref. Bydd yn braf cael ymuno â chriw bach, y tu ôl i ddrysau caeëdig ond yn yr awyr agored!"
 
"Hefyd, bydd yn gysur i wybod fod eraill hefyd efallai yn ei chael yn anodd ac yn colli eu gwynt, ac y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd yn hytrach na chystadlu yn erbyn ein gilydd”
 
 

Grŵp rhedeg i ddechreuwyr 2017 - Dydd Sul 9.30 am-10.30 am

  •  28 Ionawr
  •   4 Chwefror
  •  11 Chwefror
  •  18 Chwefror
  •  25 Chwefror
  •   4 Mawrth
  •  11 Mawrth
  •  17 Mawrth (Dydd Sadwrn, fel rhan o Parkrun Penrhyn)
  • Am ddim (NI chodir tâl mynediad arferol)
 

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch ebost at RunLeaderTeam@nationaltrust.org.uk neu ffoniwch 01248 353 084