Yr amgueddfa drenau yng Nghastell Penrhyn

Mae casgliad o beiriannau diwydiannol yn Amgueddfa Drenau Castell Penrhyn, rhai ohonyn nhw’n injanau gafodd eu defnyddio yn chwarel y Penrhyn.

Dewch i wybod mwy am hanes y peiriannau yma a’u cysylltiad gyda Phenrhyn a’r chwarel.

Y Fire Queen

Mae’r Fire Queen yn injan brin iawn ac roedd yn un o’r rhai cyntaf i gael ei defnyddio ar Reilffordd Llyn Padarn.

Cafodd ei hadeiladu gan gwmni Horlock & Co yn 1848 ac mae tîm yr amgueddfa ym Mhenrhyn wedi cymryd gofal mawr i’w hadfer i’w chyflwr gwreiddiol.

The Fire Queen seen in all its glory through the Railway museum windows
The Fire Queen sits inside the large windows of the Railway Museum at Penrhyn Castle
The Fire Queen seen in all its glory through the Railway museum windows

Charles

Injan tanc cyfrwy yw Charles sydd â chysylltiad agos gyda’r Penrhyn fel un o injanau’r ‘brif lein’ yn Chwarel y Penrhyn.

Hunslet Engine Co a adeiladodd Charles yn 1882 ac fe weithiodd tan y 1950au cyn cael ei adnewyddu.

Charles was once one of the main line engines used at Penrhyn Quarry
Charles, a saddle tank locomotive, in the Railway Museum at Penrhyn Castle
Charles was once one of the main line engines used at Penrhyn Quarry

Hugh Napier

Mae’r injan Hugh Napier wedi ei atgyweirio’n ofalus gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chwmni Rheilffordd Ffestiniog.

Treuliodd yr injan ei oes yn gweithio yn chwareli’r Penrhyn a chafodd ei enwi ar ôl 4ydd Barwn y Penrhyn.