Calan Gaeaf yn y Castell

Y Calan Gaeaf hwn dewch i ddysgu am yr ysbrydion sy’n llechu yn y Castell, creu pypedau arswydus, ymunwch â dathliadau'r hydref yn y gegin neu ewch ar daithh hydrefol yn yr ardd.

Gwybodaeth pwysig

Rydym yn dal i weithio ar ein cynlluniau ar gyfer hanner tymor a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda manylion yn fuan. Mae unrhyw wybodaeth ar y dudalen hon wedi dyddio ac yn cyfeirio at hanner tymor y llynedd.

Un o ysbrydion Castell Penrhyn

Ysbrydion Castell Penrhyn

Ydych chi wedi clywed sŵn gwichian neu deimlo ias i lawr eich cefn wrth gerdded o amgylch y Castell? Os ydych chi’n teimlo’n ddewr y Calan Gaeaf hwn ymunwch â ni i ddysgu am straeon ysbryd go iawn Castell Penrhyn. Addas i blant o bob oed.

Some of the cooking equipment and ingredients set out in the Victorian Kitchen

Dathlu's cynhaeaf yn y Gegin Fictoraidd

Mae Calan Gaeaf hefyd yn amser i ddathlu'r cynhaeaf a pharatoi ar gyfer y gaeaf. Dewch i weld sut y byddem yn paratoi ar gyfer y gaeaf a pobi rhywbeth traddodiadol a hydrefol.

Crefftau cysgod yng Nghastell Penrhyn

Pypedau a chrefftau

Dewch i greu eich pyped cysgodion symudol eich hun, gallwch ei ddefnyddio i adrodd straeon arswyd a chodi ofn ar eich teulu!

Paentio wynebau dychrynllyd

Paentio wynebau dychrynllyd

Ydych chi eisiau edrych fel bwci bo neu ystlum sy’n sugno gwaed? Dewch draw i’r Stablau i baentio eich wyneb. Codir tâl ychwanegol o £4 yr un. 20, 21, a 27-31 Hydref

Family playing in autumn leaves

Taith hydref yr ardd

Yn draddodiadol mae Calan Gaeaf yn nodi diwrnod cynta’ gaeaf yn y calendr Celtaidd; amser i ddathlu'r cynhaeaf a pharatoi am y misoedd oer. Ewch am dro o amgylch yr ardd i ddarganfod sut mae natur a'r garddwyr yn paratoi am fisoedd oer y gaeaf.