Calan Gaeaf yn y Castell

Y Calan Gaeaf hwn dewch i ddysgu am yr ysbrydion sy’n llechu yn y Castell, creu pypedau arswydus ac ymuno â dathliadau theatrig Dygwyl y Meirw. Oes arnoch chi ofn?

Un o ysbrydion Castell Penrhyn

Ysbrydion Castell Penrhyn

Ydych chi wedi clywed sŵn gwichian neu deimlo ias i lawr eich cefn wrth gerdded o amgylch y Castell? Os ydych chi’n teimlo’n ddewr y Calan Gaeaf hwn ymunwch â ni i ddysgu am straeon ysbryd go iawn Castell Penrhyn.

Bisgedi angladdol yng Nghastell Penrhyn

Bisgedi angladdol

Roedd pobl oes Victoria wrth eu bodd yn coginio ar gyfer y meirw. Ymunwch â ni yn ein ceginau arswydus i’n gweld yn pobi bisgedi angladdol arbennig.

Crefftau cysgod yng Nghastell Penrhyn

Pypedau a chrefftau

Dewch i greu eich pyped cysgodion symudol eich hun, gallwch ei ddefnyddio i adrodd straeon arswyd a chodi ofn ar eich teulu!

Paentio wynebau dychrynllyd

Paentio wynebau dychrynllyd

Ydych chi eisiau edrych fel bwci bo neu ystlum sy’n sugno gwaed? Dewch draw i’r Stablau i baentio eich wyneb. Codir tâl ychwanegol o £4 yr un. 20, 21, a 27-31 Hydref