Haf o hwyl: Amser ... i chwarae

Peidiwch â gwastraffu eiliad o’r gwyliau wrth i ni ddathlu thema ‘amser’ yng Nghastell Penrhyn yr haf hwn. Dewch i wneud crefftau, dysgu sut mae amser yn effeithio ar natur a mwynhau rhai chwaraeon a gemau o’r gorffennol.

Gwneud clociau papur yng Nghastell Penrhyn

Gwneud clociau papur a bathodynnau

Tic toc ... crefftau papur, gemau a bathodynnau ‘amserol’ i ddathlu Gardd Harrison yng Nghastell Penrhyn.

Pebyll Camp Penrhyn yng Nghastell Penrhyn

Camp Penrhyn: dathlu’r tymhorau

Bob dydd Llun byddwn yn canolbwyntio ar awyr iach a hwyl: dysgwch sut mae’r tymhorau’n effeithio ar blanhigion, anifeiliaid a natur o’n cwmpas.

Chwarae croquet yng Nghastell Penrhyn

Difyrrwch oes Fictoria: Diwrnod i'r Brenin

Bob dydd Iau byddwn yn cynnig rhai chwaraeon a gemau traddodiadol. Rhowch gynnig ar goetio, croquet, sgitls a mwy, gyda gwersi tennis a saethyddiaeth ar rai dyddiau.