Hwyl hanner tymor mis Chwefror yng Nghastell Penrhyn

Ydy hi’n hanner tymor mis Chwefror yn barod? O blannu eirlysiau i archwilio’r amgueddfa drenau a chanfod sut oedd bywyd mewn cegin yn oes Fictoria – mae digon i’w wneud yng Nghastell Penrhyn beth bynnag yw’r tywydd (mae’r prif gastell ar gau tan 1 Mawrth)

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Bywyd yn y Gegin Fictoraidd, Castell Penrhyn

Dewch i gael blas ar fywyd fel morwyn yn y gegin gefn neu wrando ar stori gwas y tŷ wrth inni weld beth oedd yn digwydd mewn cegin Fictoraidd.

Plentyn yn astudio injan y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn

Yr amgueddfa drenau yng Nghastell Penrhyn

Dewch draw i’r amgueddfa drenau a dysgu am y peiriannau oedd yn cael eu defnyddio o gwmpas y castell a’r chwarel.

Trwch o eirlysiau o amgylch coeden yng ngerddi Penrhyn

Diwrnod plannu eirlysiau

Helpwch ni wneud y sioe o eirlysiau sydd yng Nghastell Penrhyn hyd yn oed yn well drwy roi help llaw i blannu bylbiau’r blodau bach tlws yma o gwmpas yr ardd.