Hwyl hanner tymor mis Chwefror (2018) yng Nghastell Penrhyn

Ydy hi’n hanner tymor mis Chwefror yn barod? O blannu eirlysiau i archwilio’r amgueddfa drenau a darganfod maes chwarae newydd ni, Coed y Brain – mae digon i’w wneud yng Nghastell Penrhyn beth bynnag yw’r tywydd (mae’r prif gastell ar gau tan 3 Mawrth)

Trwch o eirlysiau o amgylch coeden yng ngerddi Penrhyn

Diwrnod plannu eirlysiau

Helpwch ni wneud y sioe o eirlysiau sydd yng Nghastell Penrhyn hyd yn oed yn well drwy roi help llaw i blannu bylbiau’r blodau bach tlws yma o gwmpas yr ardd.

Plentyn yn chwarae yn faes chwarae Coed y Brain

Maes Chwarae newydd Coed y Brain

Archwiliwch maes chwarae newydd Coed y Brain

Teulu yn ymweld â'r injan stem y 'Fire Queen' yng Nghastell Penrhyn

Yr Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn

Dewch i’r Amgueddfa Reilffyrdd a dysgu am y locomotifau fu’n cael eu defnyddio yn yr ardal ac yn y chwarel lechi ym Methesda.

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Cuddfan Cwt Ogwen a Maes Chwarae Naturiol

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!