Hwyl hanner tymor yng Nghastell Penrhyn

Dewch i wneud rhai o’ch hoff weithgareddau 50 Peth yn yr awyr iach, paentio wynebau neu wrando ar stori yn yr haul (neu dan do os yw’r tywydd yn troi - rydyn ni’n paratoi at bopeth!) Mis Mai a Mehefin yw’r amser perffaith i fynd ar antur a gwneud y mwyaf o’r tywydd braf (gobeithio!) a’r min nosau hir.

Plant yn mwynhau stori yn yr awyr agored yng Nghastell Penrhyn

Straeon dydd Iau: The Great Paper Caper gan Oliver Jeffers

Pwy sydd awydd stori? Dyma’r lle i chi! Cewch ymlacio ynghanol harddwch Castell Penrhyn ac ymgolli mewn antur hudolus.

Plant yn dringo coed

Natur wyllt yng Nghastell Penrhyn

Dringo coeden, adeiladu den, chwilio am chwilod a phryfed neu greu cacen fwd – mae gennym ddigon o firi i’ch cadw’n brysur. Pa un fyddwch chi’n ei ddewis i’w groesi oddi ar eich rhestr 50 Peth yn ystod gwyliau’r ysgol?

50 Things activity map

Lawrlwythwch ein map 50 o bethau

Rydym wedi chwilota o amgylch yr ardd a dod i hyd i fannau gwych lle gallwch groesi rhai o’r 50 o bethau oddi ar eich rhestr.

Plant yn archwilio’r coetir yng Nghastell Penrhyn
Llwybr cerdded

Dilynwch y llwybr 

Dewch i ddarganfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yma drwy ddilyn ein llwybr natur.