Hwyl hanner tymor yng Nghastell Penrhyn

Dewch i wneud rhai o’ch hoff weithgareddau yn yr awyr iach yng Nghastell Penrhyn hanner tymor yma. Mis Mai a Mehefin yw’r amser perffaith i fynd ar antur a gwneud y mwyaf o’r tywydd braf (gobeithio!) a’r min nosau hir. Hwyl yn yr awyr agored (a thu mewn) i bawb o bob oedran gyda ni hanner tymor yma. Gemau ar y lawnt, chrefftau a gweithgareddau'n ymwneud â chlociau, neu greu mewn gweithdai creadigol gyda’r awdur lleol Manon Steffan Ros, mae rhywbeth yma i bawb.

Rhesi o glociau larwm

Gweithdy crefft clociau

Crefftau a gweithgargareddau'n ymneud â chlociau a threigl amser. Ymunwch â ni am hwyl i'r teulu i gyd.

Awdur Manon Steffan Ros yng Nghastell Penrhyn

Gweithdai creadigol gyda Manon Steffan Ros

Cyfle gwych i greu gyda'r awdur lleol Manon Steffan Ros wrth iddi fynd i'r afael a thechnegau ysgriffennu ac adrodd straeon mewn gweithdai arbennig i blant hanner tymor yma. Gwaithdai teuluol ar gyder plant dros 4 a dros 7. £1 y plentyn. Gallwch archebu o flaen llaw.

Cuddfan bren ar lannau Afon Ogwen

Cuddfan Cwt Ogwen a Maes Chwarae Naturiol

Mae na syrpréis yn aros amdanoch, yn enwedig os nad ydych chi wedi bod am dro ar hyd glannau’r afon yng Nghastell Penrhyn ers sbel!

Plant yn archwilio’r coetir yng Nghastell Penrhyn
Llwybr cerdded

Dilynwch y llwybr 

Dewch i ddarganfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yma drwy ddilyn ein llwybr natur.