Symudwch i’r Awyr Agored yng Nghastell Penrhyn

Does dim byd gwell ar gyfer y meddwl, corff a’r enaid na bod yn egnïol yn yr awyr agored mawr. Manteisiwch ar deithiau cerdded coetir braf, gerddi helaeth a digwyddiadau wedi’u trefnu’n arbennig i’ch ysgyfaint fod yn llawn awyr iach Gogledd Cymru! Gydag Eryri yn gefndir gwych, mae Castell Penrhyn yn cynnig digon o le gwyrdd i grwydro fel y mynnwch a llawer o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt.

Criw o bobl yn mwynhau ioga wrth i’r haul fachlud yng Nghastell Penrhyn

Ioga ar y lawnt

Dosbarthiadau ioga i ddechreuwyr. Dewch i ymestyn, ymlacio, anadlu’r awyr iach a theimlo’r glaswellt o dan eich traed. AM DDIM – dim tâl mynediad.

People running outdoors at Kingston Lacy

Ymunwch â’n Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr yng Nghastell Penrhyn

Allech chi redeg 5k? Ymunwch â ni a gallech lwyddo cyn pen 8 wythnos!

Dyn yn rhedeg ym Mhenrhyn

Parkrun 5K yng Nghastell Penrhyn

Parkrun ym Mhenrhyn – “Hygyrch i bawb ond eto yn her i bawb”

Discover a 19th-century fantasy castle with spectacular surroundings

Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Dewch i ddarganfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yma drwy ddilyn ein llwybr natur.