Dewch i gwrdd â’r gwirfoddolwyr: Bob Smith

Volunteer Ranger, Glan Faenol

Proffil
Bob Smith - Volunteer Ranger

Hebddynt hwy ni fyddai modd i ni ofalu am ein holl fannau arbennig, felly penderfynom dros yr Wythnos Gwirfoddolwyr hon ddod i’w hadnabod fymryn yn well. Dyma Bob Smith...

Gwirfoddolwyr yng Nglân Faenol, Gogledd Cymru

Enw:

Bob Smith

Teitl y Rôl

Ceidwad Cynorthwyol Glan Faenol

Yr hyn rydych yn ei wneud yn eich rôl

Rheoli coetir/gwaith coed gwyrdd

Ers faint rydych wedi bod yn gwirfoddoli? 

2 flynedd

Pam ydych yn gwirfoddoli?

I fwynhau’r awyr agored gwych a dysgu sgiliau newydd.

A ydych yn gwirfoddoli’n rhywle arall?

Rwy’n gwirfoddoli â Chymdeithas Eryri a Thîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cyngor Ynys Môn. Mae’r gwaith yn cynnwys tasgau cadwraeth ymarferol amrywiol.

Coffi neu de?

Te – bob amser a llawer ohono!

Dywedwch rywbeth am eich cefndir wrthym (Gwaith/chwarae/hobïau)

Cyn-filwr. 36 mlynedd yn teithio o amgylch y byd yn chwarae campau a chymryd rhan mewn arddangosfeydd. 

Pe byddai ffilm yn cael ei wneud am eich bywyd – pwy fyddai’n chwarae chi?

Mackenzie Crook!

Dywedwch rywbeth wrthym nad oes neb yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei wybod amdanoch chi.

Bûm yn byw yn Cyprus yn y 1990au ac ymddangosais fel extra yn y gyfres deledu ‘Sunburn’.

Pan oeddech yn blentyn, beth oeddech eisiau bod a pham?

Pêl-droediwr ond nid oeddwn mor dda â hynny!

Beth sydd orau gennych: Llyfr neu ffilm dda?

Llyfr

Pwy yw eich arwr?

Ranulph Fiennes