Walker a Bromwich

Artists in Residence, Penrhyn Castle

Proffil
Walker and Bromwich - Artists in Residence

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi mai ni yw artistiaid preswyl Castell Penrhyn ar gyfer 2017. Ond cyn inni sôn am fanylion y prosiect newydd cyffrous yma, dyma ychydig o wybodaeth amdanon ni …

Art Lending Library by Walker & Bromwich - two figures in boiler suits pushing a wooden art library structure

Zoe Walker a Neil Bromwich

Mae ein gwaith yn archwilio’r gofod rhwng yr hyn sy’n bodoli a’r hyn sy’n bosibl. Yn y gofod yma, ar y ffin rhwng y ddau, rydyn ni’n creu gwrthrychau a sefyllfaoedd sy’n arwain ein cynulleidfa drwy brofiadau sy’n eu trawsnewid a’u gwahodd i ystyried ffordd eraill o fod.

Rydyn ni’n gofyn i’r bobl sy’n cymryd rhan yn ein gwaith archwilio eu perthynas gyda’r amgylchedd maen nhw ynddi a myfyrio ar y sefyllfa ehangach, fyd-eang. Beth sy’n ein diddori ni ydi potensial y celfyddydau i fod yn gatalydd i drawsnewid cymdeithasol a gwleidyddol.

‘Sci-Fi Hot Tub’ 2006-10
‘Hot tub’ o fynydd rhew’n arnofio ar lyn. ‘Sci-Fi Hot Tub’ gan Walker a Bromwich
‘Sci-Fi Hot Tub’ 2006-10

Wrth galon ein gwaith mae ein hymchwil am ddelfryd a’r cwestiwn, a ydi hi’n bosib i’r Celfyddydau, ac yn fwy penodol ein gwaith ni, ganfod atebion ymarferol, esthetig a barddonol i broblemau cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol?

Dychmygu byd gwell

Mae ein gwaith yn croesi’r ffiniau rhwng gofod yr oriel a’r gofod cyhoeddus; rydyn ni’n defnyddio gosodiadau, cerfluniau cymdeithasol a pherfformiadau cyhoeddus fel ffyrdd o greu gofod lle mae’r posibl a’r presennol yn dod at ei gilydd. Yma, gallwn ddechrau cwestiynu ar y cyd beth yw’r cyfyngiadau ar gymdeithas a dychmygu byd gwell. Rydyn ni’n credu bod profi rhywbeth, hyd yn oed am ennyd, yn gallu bod yn ddechrau ar broses bwerus o newid.

Y Gragen Dro [Stiwdio Sain] 2010-11 gan Walker a Bromwich
Prosiect radio’r Gragen Dro, Walker a Bromwich. Cerflun enfawr o gragen ar olwynion
Y Gragen Dro [Stiwdio Sain] 2010-11 gan Walker a Bromwich

Yn ein gwaith, rydyn ni’n ymateb i lefydd a chymunedau penodol ac yn defnyddio’r amgylchedd a’i phobl i ffurfio’r gwaith. 

Rydyn ni’n defnyddio iaith esthetig gref sy’n cysylltu gyda’r dychymyg poblogaidd fel ffordd ddefnyddiol ac effeithiol o gyfathrebu. O hynny, mae trafodaeth gymhleth yn deillio ac yn croesi ffiniau daearyddol, cymdeithasol a throsiadol.
 

Sbardun i newid

Drwy natur chwareus y gwaith a’u hymwneud gyda’r broses mae’r bobl sy’n cymryd rhan yn cael eu cynnwys yn y digwyddiadau a’r sefyllfaoedd sy’n agor trafodaeth am bynciau fel yr ymchwil am hapusrwydd, ffiniau agored a natur cred. 

" Mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn canfod ffyrdd o feddwl am lafur a’r gwaith corfforol yr adeiladwyd y castell arno. Ein nod yw creu gwaith sydd mewn ryw ffordd yn unioni’r cydbwysedd grym ac yn cynnig posibiliadau."
- Zoe Walker a Neil Bromwich

Y nod oedd gennym, ac sydd gennym, yw manteisio ar bŵer yr iaith esthetig yma i’w botensial llawn fel sbardun i greu newid mewn cymunedau ar lefel leol ac ar lefel ehangach, fyd eang. 

Gallwch weld enghreifftiau o’n gwaith a darllen mwy amdanon ni ar ein gwefan a chael y diweddara’ drwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.

Fedrwn ni ddim aros i gychwyn ar y gwaith! 
 

Mwy gan Walker a Bromwich

Balŵns a chanon aer mawr ar lethr yn Ffrainc

Artistiaid adnabyddus yn cyrraedd Castell Penrhyn

Cyhoeddi ein hartistiaid preswyl ar gyfer 2017.

Dysgwch fwy