Llechan lân | A clean slate

Prosiect

Mae Castell Penrhyn yn newid.

Dros y misoedd nesaf byddwn yn trawsnewid y ffordd rydyn ni’n cyflwyno ein straeon i ymwelwyr – o ran ein technegau a’n harddull o gyflwyno a hefyd o ran y straeon rydyn ni’n dewis eu dweud.

Y gwir ydy nad ydy hi wedi bod yn hawdd inni drafod hanes cymhleth Castell Penrhyn yn y gorffennol. Efallai ei bod wedi bod yn haws inni osgoi’r straeon anodd a chanolbwyntio ar straeon ‘neis’ am ymweliadau brenhinol a phensaernïaeth odidog – heb ystyried sut daeth y pethau yma i fod.

Mae hyn ar fin newid. Ac rydyn ni’n newid hefyd.

Rydyn ni’n ymwybodol o’r ffaith gennym ni gyfrifoldeb i fod yn fwy gonest ac agored am orffennol dadleuol Penrhyn, a deall fod gan y lle lawer mwy i’w gynnig o ran y presennol a’r dyfodol. Rydyn ni felly wedi dechrau ar broses o archwilio a thrawsnewid yr hoffem ei rhannu gyda’n haelodau a’n hymwelwyr.
 
Fydd hi ddim yn daith hawdd. Bydd rhaid inni gymryd golwg hir a chaled ar orffennol Penrhyn a dod i delerau â hanes tywyll ac anodd ar adegau. Rydyn ni’n gobeithio gweld sut wnaeth yr hanes hwnnw newid y tirwedd a’r gymuned yn lleol a thros y byd – gan wneud cyfiawnder â stori’r Penrhyn.

Dydyn ni ddim yn siŵr sut fydd hyn yn digwydd eto ac mae’n bosib y byddwn yn gwneud rhai pethau yn anghywir, ond byddai gwneud dim yn llawer gwaeth. 

Estynnwn wahoddiad i chi ddod ar y daith yma efo ni drwy gyhoeddi darnau blog a diweddariadau rheolaidd gan y tîm sydd wedi ymgartrefu ym Mhantri’r Bwtler. Byddwn hefyd yn rhoi cyfle i chi ymuno â ni a rhoi help llaw a lleisio’ch barn am be sy’n digwydd wrth inni fwrw ymlaen.

Dwi’n credu ein bod ni’n barod.

Postiadau diweddaraf

14 Dec 16

Straeon o’r Pantri: Fedrwch chi ddim curo stori dda

Does na ddim byd gwell na stori dda i’ch tynnu chi allan o’ch byd cyfarwydd am sbel. Ac mae ar stori dda angen cymeriadau da, crwn, sy’n dod â’r naratif yn fyw. Heb y rhain, does gennym ni ddim ond cragen, syniad, ond dim cysylltiad emosiynol … dyna beth yw Castell Penrhyn ar hyn o bryd. Dysgwch fwy

Anna Susannah Warburton, yr Arglwyddes Penrhyn gyntaf. Darlun sydd i’w weld yng Nghastell Penrhyn.

21 Nov 16

Helo o Bantri’r Bwtler

Mae rhai aelodau o’n tîm wedi ymgartrefu mewn cornel gudd o’r castell. Beth yn union fydd yn digwydd ym Mhantri’r Bwtler

Pantri’r Bwtler yng Nghastell Penrhyn