Dewch i godi stêm yn ystod penwythnosau Mis y Rheilffyrdd yng Nghastell Penrhyn

Ymunwch â ni bob penwythnos (heblaw am dydd Sadwrn 8 Medi) ym mis Medi wrth i ni roi sylw arbennig i’n Hamgueddfa Trenau Diwydiannol. Dysgwch sut rydym yn cadw’r casgliad mewn cyflwr mor wych a gweld ein cadwraethwyr wrth eu gwaith.

Teulu yn ymweld â'r injan stem y 'Fire Queen' yng Nghastell Penrhyn

Pob penwythnos yn ystod mis Medi, byddwn yn rhoi sylw i’n Hamgueddfa Trenau Diwydiannol yng Nghastell Penrhyn.

 

Mae hen stablau’r castell wedi bod yn gartref i’r casgliad trenau ers 1963. Gofynnodd y Gymdeithas Locomotifau Diwydiannol am gymorth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan eu bod yn chwilio am gartref addas ar gyfer injan. Yn dilyn hyn dewiswyd y stablau ym Mhenrhyn, a oedd yn wag ar y pryd, a sefydlwyd amgueddfa ar gyfer arteffactau yn ymwneud â rheilffyrdd diwydiannol. Rydym wedi bod yn gofalu am rai o’r injanau trawiadol ac eiconig hyn byth ers hynny. 

Manylun o gerbyd a ddefnyddid i symud gwastraff chwarel mân o’r chwarel ym Methesda i Borth Penrhyn
Wagen ochr bren a ddefnyddiwyd i gario llwch llechi i Borth Penrhyn
Manylun o gerbyd a ddefnyddid i symud gwastraff chwarel mân o’r chwarel ym Methesda i Borth Penrhyn

Yn ystod penwythnosau mis Medi, bydd tîm a gwirfoddolwyr yr Amgueddfa Drenau yn rhoi cyfle i ymwelwyr gael golwg fanylach ar yr holl injans, cerbydau ac offer sydd yn ein gofal.

Un o’n gwirfoddolwyr yn gweithio ar y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn
Gwirfoddolwr yn gweithio ar y Fire Queen, locomotif hynaf y casgliad
Un o’n gwirfoddolwyr yn gweithio ar y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn

Bydd digwyddiadau’r yn cynnwys:

  • Teithiau tywys dyddiol dan arweiniad ein gwirfoddolwyr ar amryw o bynciau fel casgliad yr amgueddfa Drenau, ardal y stablau a thŵr y cloc. (Bydd y teithiau yn dibynnu ar nifer y gwirfoddolwyr sydd ar gael). Gofynnwch yn y Ganolfan Ymwelwyr i gael rhagor o wybodaeth ar ddiwrnod eich ymweliad, os gwelwch yn dda.
  • Cwis i blant.
  • Gweithgareddau gwneud bathodynnau.

 

Os ydych wrth eich bodd â threnau neu yn mwynhau cerdded o amgylch y stablau i weld ein casgliad, ymunwch â ni bob penwythnos yn ystod mis Medi rhwng 10.30 am a 4pm (heblaw am dydd Sadwrn 8 Medi) a theithiwch yn ôl i oes aur y trenau stêm yng Nghastell Penrhyn.