Dewch i godi stêm yn ystod Mis y Rheilffyrdd yng Nghastell Penrhyn

Ymunwch â ni ym mis Medi wrth i ni roi sylw arbennig i’n Hamgueddfa Trenau Diwydiannol. Dysgwch sut rydym yn cadw’r casgliad mewn cyflwr mor wych a gweld ein cadwraethwyr wrth eu gwaith.

Teulu yn ymweld â'r injan stem y 'Fire Queen' yng Nghastell Penrhyn

Y mis Medi hwn byddwn yn rhoi sylw i’n Hamgueddfa Trenau Diwydiannol yng Nghastell Penrhyn.

 

Mae hen stablau’r castell wedi bod yn gartref i’r casgliad trenau ers 1963. Gofynnodd y Gymdeithas Locomotifau Diwydiannol am gymorth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan eu bod yn chwilio am gartref addas ar gyfer injan. Yn dilyn hyn dewiswyd y stablau ym Mhenrhyn, a oedd yn wag ar y pryd, a sefydlwyd amgueddfa ar gyfer arteffactau yn ymwneud â rheilffyrdd diwydiannol. Rydym wedi bod yn gofalu am rai o’r injanau trawiadol ac eiconig hyn byth ers hynny. 

Manylun o gerbyd a ddefnyddid i symud gwastraff chwarel mân o’r chwarel ym Methesda i Borth Penrhyn
Wagen ochr bren a ddefnyddiwyd i gario llwch llechi i Borth Penrhyn
Manylun o gerbyd a ddefnyddid i symud gwastraff chwarel mân o’r chwarel ym Methesda i Borth Penrhyn

Yn ystod mis Medi, bydd tîm a gwirfoddolwyr yr Amgueddfa Drenau yn rhoi cyfle i ymwelwyr gael golwg fanylach ar yr holl injans, cerbydau ac offer sydd yn ein gofal.

Un o’n gwirfoddolwyr yn gweithio ar y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn
Gwirfoddolwr yn gweithio ar y Fire Queen, locomotif hynaf y casgliad
Un o’n gwirfoddolwyr yn gweithio ar y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn

Bydd digwyddiadau’r mis yn cynnwys:

  • Teithiau tywys dyddiol dan arweiniad ein gwirfoddolwyr ar amryw o bynciau fel casgliad yr amgueddfa Drenau, ardal y stablau a thŵr y cloc. (Bydd y teithiau yn dibynnu ar nifer y gwirfoddolwyr sydd ar gael). Gofynnwch yn y Ganolfan Ymwelwyr i gael rhagor o wybodaeth ar ddiwrnod eich ymweliad, os gwelwch yn dda.
  • Cwis i blant.
  • Gweithgareddau gwneud bathodynnau bob wythnos.
  •  'Cadwraeth ar Waith' bob dydd Mawrth a Mercher yn yr amgueddfa. Cyfle i sgwrsio ag aelodau’r tîm wrth iddynt ddangos rhai o’r sgiliau a ddefnyddir i gadw’r casgliad yn y cyflwr gorau.
  • Ymweliad gan gadwraethwr metel arbenigol ar 14 a 15 Medi i gynnal arolwg o’r Fire Queen, y locomotif hynaf yn y casgliad.
  •  Ymweliad arbennig am fis cyfan gan Hugh Napier, injan Hunslet o’r chwarel a enwyd ar ôl pedwerydd Arglwydd Penrhyn.  Cafodd yr injan ei hadnewyddu dros gyfnod o flynyddoedd a bydd ar fenthyciad yn ystod mis Medi gan Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Bydd y locomotif lein bach hyd yn oed yn codi stêm ar y penwythnosau yn yr ardal y tu allan i gaffi a siop y stablau.

Os ydych wrth eich bodd â threnau neu yn mwynhau cerdded o amgylch y stablau i weld ein casgliad, ymunwch â ni bob dydd yn ystod mis Medi rhwng 10.30 am a 4pm a theithiwch yn ôl i oes aur y trenau stêm yng Nghastell Penrhyn.