Straeon dydd Iau: The Great Paper Caper gan Oliver Jeffers

Pwy sydd eisiau stori? Dyma’r lle i chi! NEWYDD I 2017 cewch ymlacio ynghanol harddwch Castell Penrhyn ac ymgolli mewn antur hudolus.

Plant yn mwynhau stori yn yr awyr agored yng Nghastell Penrhyn

Mae rhywbeth gwirioneddol hudolus am stori dda.  Wrth glywed y geiriau’n cael eu darllen yn uchel, daw’r digwyddiadau'n fyw, gan ddeffro’ch dychymyg a’ch cludo i fyd arall.

Lawn bwysiced â chael stori dda i’w hadrodd yw cael lle addas i adrodd y stori. Rydyn ni wedi dod o hyd i le delfrydol i ddod â stori arbennig yn fyw bob dydd Iau trwy gydol y gwyliau, boed law neu hindda.

An image from the Great Paper Caper by Olover Jeffers.

Bydd y chwedleuwraig a’r actores leol, Gillian Brownson, yn anadlu bywyd i stori gyffrous “The Great Paper Caper” gan Oliver Jeffers mewn lle hollol wych – Castell Penrhyn!

Mae’r llyfr enwog hwn i blant yn adrodd stori ddoniol a theimladwy, yn llawn dirgelwch ac antur. Mae “The Great Paper Caper” yn bwrw goleuni ar faterion pwysig iawn sy’n agos at ein calonnau ni, sef cadwraeth a gwarchod y gorffennol gan edrych ymlaen at y dyfodol ar yr un pryd; mae wir yn berthnasol i ni heddiw.

" Stori gyffrous am ddirgelwch, trosedd, alibïau ac ARTH oedd yn benderfynol o ennill."
- The Great Paper Caper gan Oliver Jeffers

Yn ogystal â dod â’r straeon yn fyw, cewch fwynhau sesiynau gwneud awyrennau papur wedi’u seilio ar y stori hudolus hon.

Os ydych yn mwynhau straeon anturus, cyffrous, gyda throseddau i’w datrys a chyfle i ddangos eich medrau wrth wneud awyrennau papur, byddwch wrth eich bodd.

Ymunwch â ni ar 1 Mehefin  i fwynhau stori arbennig wedi’i hadrodd mewn lle arbennig.