Tŷ a Gardd Plas Newydd

Important notice -

In line with Welsh Government restrictions under the Covid-19 Alert Level system, we are currently closed as part of the national effort to bring coronavirus under control. We encourage everybody to follow the latest restrictions and stay at home.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

O 6pm ddydd Gwener 4 Rhagfyr, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn golygu'r byddwn yn gallu croesawu ymwelwyr o haenau un a dau yn Lloegr a lefel un a dau yn yr Alban, i’n lleoedd yng Nghymru. Mae’r siop a chaffi’r Hen Laethdy a’r gerddi ar agor 11am tan 3pm, i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod o'r un cartref. Bydd y tŷ yn aros ar gau. Er mwyn osgoi siomiant archebwch eich tocynnau ymlaen llaw, ond pan fydd llefydd ar gael ni fydd archebu tocynnau yn angenrheidiol bob tro. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Peter Rabbit winter trails image

Ymunwch gyda Guto Gwningen am antur 

Ymunwch â Guto Gwningen a’i ffrindiau am antur y gaeaf ym Mhlas Newydd. A allwch chi ddod o hyd i bob math o natur o gwmpas yr ardd? – pwy a allwch chi weld ar hyd y llwybr? Dysgwch mwy am ein hantur yma’n Blas Newydd.

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plas Newydd gardens from above, Anglesey

Visiting Plas Newydd: what you need to know 

We're looking forward to welcoming you back. If you've got a ticket booked for a visit to Plas Newydd, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit. We've made some changes to our usual offer, to help keep everyone safe.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Hen Laethdy ar agor penwythnosau yn unig o'r 16 Tachwedd ymlaen, gyda seddi tu mewn ac allan yn gweini bwyd poeth ac oer gan gynnwys tatws siaced, cawliau, saladau a mwy. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein tiliau a'n llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd yn derbyn taliad cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb. Croeso i chi ddod a phicnic hefyd.

Siopa

Bydd y siop ar agor penwythnosau yn unig o 16 Tachwedd, rhwng 11am-3pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr rydym wedi cyflwyno mesurau pellhau cymdeithasol a newidiadau i daliad, a fydd hynny gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniannau y gallwn barhau i edrych ar ôl Plas Newydd i bawb, am byth.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bywyd gwyllt

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd.

Gwiwerod coch Plas Newydd 

Ar ôl bod mewn perygl o ddiflannu yn y 1990au, poblogaeth gwiwerod coch Ynys Môn yw’r mwyaf yng Nghymru bellach ac mae dros 100 o’r creaduriaid bach blewog yn byw ym Mlas Newydd.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Hanes

Neuadd y Grisiau ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Y tŷ ym Mhlas Newydd 

Dewch i grwydro cartref Ardalydd Môn a’i hynafiaid, gweld murlun enwog Rex Whistler a dysgu am y prosiect presennol, gwerth miliynau o bunnau, sydd ar waith i warchod y tŷ.

Uxbridge a Wellington ar ôl Brwydr Waterloo

Darganfod ein hanes 

Dewch nôl i’r gorffennol ym Mhlas Newydd a dod i adnabod y cymeriadau lliwgar sydd wedi bod yn berchnogion yma a’u dylanwad ar hanes.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Ein gwaith

Murlun 58 troedfedd Rex Whistler ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Apêl carped Whistler 

Nid ystafell arferol yw ystafell fwyta Whistler ym Mhlas Newydd – mae’n cynnwys murlun trawiadol a charped lliwgar wedi’i wehyddu â llaw. Cafodd hwn ei ddewis gan y teulu yn yr 1930au. Ar ôl dros 70 mlynedd o fynd a dod gan y teulu a miloedd o ymwelwyr, mae’n bryd i’r carped ymddeol. Gyda’ch help chi, gallwn adfer yr ystafell i’w hen ogoniant.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.