Tŷ a Gardd Plas Newydd

Visitors walking in front of Plas Newydd, Anglesey

Important notice -

The garden, café and shop are open. The house will reopen 2 October (last entry 3.15pm). To avoid disappointment please book in advance, especially on weekends. However, where space is available on weekdays, pre-booking may not always be necessary.

Please book ahead before visiting Check availability
Tŷ a Gardd Plas Newydd

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Rydym yn ail agor yr ardd a’r parcdir ar 6 Gorffennaf. Bydd angen i chi archebu eich tocynnau ymlaen llaw, cyn eich ymweliad. Gall aelodau archebu am ddim tra bydd angen i bawb arall dalu. Bydd yn rhaid i ni wrthod mynediad i bobl sydd heb archebu. Mae'r Hen Laethdy a Chiosg ar agor yn gweini bwyd poeth ac oer i fwyta mewn ac allan. Mae toiledau ar agor. Byddwn ni’n rhyddhau tocynnau newydd bob dydd Gwener. Mae’r tŷ ar gau.

Upcoming events

Timed entry to Plas Newydd House and Garden (28 Sept - 4 Oct)

Thu 01 Oct 2020
10:30-11:00
Book your timed entry to visit Plas Newydd House and Garden.
Tŷ a Gardd Plas Newydd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Plas Newydd gardens from above, Anglesey

Visiting Plas Newydd: what you need to know 

We're looking forward to welcoming you back. If you've got a ticket booked for a visit to Plas Newydd, read this article to find everything you need to know about what's open and what to expect from your visit. We've made some changes to our usual offer, to help keep everyone safe.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyta

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Hen Laethdy ar agor gyda seddi tu mewn ac allan yn gweini bwyd poeth ac oer gan gynnwys tatws siaced, cawliau, saladau a mwy. Bydd ciosg Yr Ystafell Haul ar agor ar y penwythnos yn gweini diodydd poeth ac oer, brechdanau, a chacennau, gan gynnwys Hufen Iâ. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein tiliau a'n llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd yn derbyn taliad cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb. Croeso i chi ddod a phicnic hefyd.

Siopa

Bydd y siop ar agor o bob dydd rhwng 11am-4pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr rydym wedi cyflwyno mesurau pellhau cymdeithasol a newidiadau i daliad, a fydd hynny gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniannau y gallwn barhau i edrych ar ôl Plas Newydd i bawb, am byth.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bywyd gwyllt

Gwiwer goch yn dweud helo gyda chneuen yn ei cheg

Gwiwerod coch Plas Newydd 

Ar ôl bod mewn perygl o ddiflannu yn y 1990au, poblogaeth gwiwerod coch Ynys Môn yw’r mwyaf yng Nghymru bellach ac mae dros 100 o’r creaduriaid bach blewog yn byw ym Mlas Newydd.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Hanes

Neuadd y Grisiau ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Y tŷ ym Mhlas Newydd 

Dewch i grwydro cartref Ardalydd Môn a’i hynafiaid, gweld murlun enwog Rex Whistler a dysgu am y prosiect presennol, gwerth miliynau o bunnau, sydd ar waith i warchod y tŷ.

Uxbridge a Wellington ar ôl Brwydr Waterloo

Darganfod ein hanes 

Dewch nôl i’r gorffennol ym Mhlas Newydd a dod i adnabod y cymeriadau lliwgar sydd wedi bod yn berchnogion yma a’u dylanwad ar hanes.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Ein gwaith

Murlun 58 troedfedd Rex Whistler ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Apêl carped Whistler 

Nid ystafell arferol yw ystafell fwyta Whistler ym Mhlas Newydd – mae’n cynnwys murlun trawiadol a charped lliwgar wedi’i wehyddu â llaw. Cafodd hwn ei ddewis gan y teulu yn yr 1930au. Ar ôl dros 70 mlynedd o fynd a dod gan y teulu a miloedd o ymwelwyr, mae’n bryd i’r carped ymddeol. Gyda’ch help chi, gallwn adfer yr ystafell i’w hen ogoniant.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.