Tŷ a Gardd Plas Newydd

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Digwyddiadau 

Upcoming events

The gift of giving - Christmas foodbank

Wed 14 Nov 2018
11:00-15:00
Help us help others and bring some Christmas cheer by leaving a donation for our Christmas foodbank at the Visitor Centre. In partnership with the Trussel Trust.

Red Squirrel walks and talks

Wed 14 Nov 2018
11:30-12:15
Join our NEW Red Squirrel Rangers for a walk around the garden and find out more about Plas Newydd's resident reds.
Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyta a siopa

Bwyd blasus ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Bwyd a Diod 

Does unman gwell i gynhesu ar ôl bod am dro yn yr awyr iach nag yn yr Hen Laethdy, sy’n lle clyd a braf i fwynhau tamaid i’w fwyta neu i siopa.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Hanes

Uxbridge a Wellington ar ôl Brwydr Waterloo

Darganfod ein hanes 

Dewch nôl i’r gorffennol ym Mhlas Newydd a dod i adnabod y cymeriadau lliwgar sydd wedi bod yn berchnogion yma a’u dylanwad ar hanes.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Cymryd rhan

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.