Tŷ a Gardd Plas Newydd

Important notice -

The house garden, shop & cafe are open.We’re open 7 days a week, and we have removed the booking system so you no longer need to book in advance. Please follow Welsh Government Regulations.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Ymweld â Blas Newydd; beth sydd angen i chi wybod

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl. Wedi ei gynnwys yn yr erthygl yma mae popeth sydd angen i chi wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Digwyddiadau

Dewch allan i'r gwyllt ym Mhlas Newydd

Hwyl Haf ym Mhlas Newydd  

Daeth yr haf ac mae llu o weithgareddau awyr-agored, hwyliog ar gyfer y teulu cyfan wedi’u trefnu mewn erwau o dir coediog a llecynnau glas ym Mhlas Newydd, Ynys Môn. Byddwch yn barod am hwyl ynghanol harddwch glannau’r Fenai yn ystod gwyliau’r haf, rhwng 16 Gorffennaf a 5 Medi – lle gwell ar gyfer eich antur nesaf?

Hogan ifanc yn rhedeg i fyny grisiau cerrig i'r Ardd Teras

50 peth ym Mhlas Newydd. 

Galw ar bob anturiaethwr ifanc! Ydych chi'n barod i roi cynnig ar 50 o'r pethau mwyaf gwyllt, hwyliog a chyffrous i'w gwneud yn yr awyr agored?

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyta a siopa

Mwynhewch hufen iâ gelato lleol yn stafell Haul y Cwrt ym Mlas Newydd

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Caffi’r Hen Laethdy ar agor rhwng 10.00am a 4.30pm bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, byrbrydau ysgafn a brechdanau i'w fwyta mewn neu i decawê. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til, mannau casglu a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych chi'n eistedd i mewn neu yn defnyddio ein seddi awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn.

Eitemau o'r casgliad Nyman's Foliage yn siop yr Hen Laethdy

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10.30am i 4.30pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith ac rydym wedi gwneud newidiadau i ffordd o dalu, a fydd gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Tŷ a Gardd Plas Newydd i bawb, am byth.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bywyd gwyllt

Edrych o'r ardd at y tŷ, y Fenai, a'r pontydd yn y cefndir.

Cilfachau cudd Plas Newydd 

Mwynhewch olygfeydd bendigedig dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas gerddi godidog Plas Newydd.

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd.

Gwiwerod coch Plas Newydd 

Ar ôl bod mewn perygl o ddiflannu yn y 1990au, poblogaeth gwiwerod coch Ynys Môn yw’r mwyaf yng Nghymru bellach ac mae dros 100 o’r creaduriaid bach blewog yn byw ym Mlas Newydd.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Hanes

Uxbridge a Wellington ar ôl Brwydr Waterloo

Darganfod ein hanes 

Dewch nôl i’r gorffennol ym Mhlas Newydd a dod i adnabod y cymeriadau lliwgar sydd wedi bod yn berchnogion yma a’u dylanwad ar hanes.

Manylyn murlun Rex Whistler ym Mhlas Newydd

Arlunydd ifanc talentog ym Mhlas Newydd 

Ganed Rex Whistler yn 1905 a bu farw yn 1944 yn ddim ond 39 mlwydd oed ond mae Plas Newydd yn gartref i gasgliad gwych o’i weithiau celf. Ar hyn o bryd mae yno arddangosfa dros dro o waith celf "anorffenedig" Whistler.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Ein gwaith

Murlun 58 troedfedd Rex Whistler ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Apêl carped Whistler 

Nid ystafell arferol yw ystafell fwyta Whistler ym Mhlas Newydd – mae’n cynnwys murlun trawiadol a charped lliwgar wedi’i wehyddu â llaw. Cafodd hwn ei ddewis gan y teulu yn yr 1930au. Ar ôl dros 70 mlynedd o fynd a dod gan y teulu a miloedd o ymwelwyr, mae’n bryd i’r carped ymddeol. Gyda’ch help chi, gallwn adfer yr ystafell i’w hen ogoniant.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Lleoedd i aros

The local views at Penrhyn Mawr, Anglesey

Holiday cottages on Anglesey, North Wales 

Find your perfect place to stay on Anglesey, North Wales.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.