Tŷ a Gardd Plas Newydd

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Ymweld â Blas Newydd; beth sydd angen i chi wybod

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl. Wedi ei gynnwys yn yr erthygl yma mae popeth sydd angen i chi wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Digwyddiadau

Upcoming events

Rex Whistler’s mural: take a closer look

Fri 27 May 2022
11:00-11:30
Join us for one of our Whistler Talks and discover the stories and hidden details contained in Rex Whistler’s famous 17.5-meter-long mural here at Plas Newydd.
Hogan ifanc yn rhedeg i fyny grisiau cerrig i'r Ardd Teras

50 peth ym Mhlas Newydd. 

Galw ar bob anturiaethwr ifanc! Ydych chi'n barod i roi cynnig ar 50 o'r pethau mwyaf gwyllt, hwyliog a chyffrous i'w gwneud yn yr awyr agored?

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyta a siopa

Mwynhewch hufen iâ gelato lleol yn stafell Haul y Cwrt ym Mlas Newydd

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Caffi’r Hen Laethdy ar agor bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, byrbrydau ysgafn a brechdanau i'w fwyta mewn neu i decawê.

Autumn 2021

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Tŷ a Gardd Plas Newydd i bawb, am byth.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bywyd gwyllt

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd.

Gwiwerod coch Plas Newydd 

Ar ôl bod mewn perygl o ddiflannu yn y 1990au, poblogaeth gwiwerod coch Ynys Môn yw’r mwyaf yng Nghymru bellach ac mae dros 100 o’r creaduriaid bach blewog yn byw ym Mlas Newydd.

Edrych o'r ardd at y tŷ, y Fenai, a'r pontydd yn y cefndir.

Cilfachau cudd Plas Newydd 

Mwynhewch olygfeydd bendigedig dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas gerddi godidog Plas Newydd.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Hanes

Capriccio of a Mediterranean Seaport

Y tŷ ym Mhlas Newydd 

Dilynwch lwybr newydd unffordd ar y llawr daear i gael golwg ar weithiau anorffenedig Rex Whistler a gweld ei furlun enwog.

Uxbridge a Wellington ar ôl Brwydr Waterloo

Darganfod ein hanes 

Dewch nôl i’r gorffennol ym Mhlas Newydd a dod i adnabod y cymeriadau lliwgar sydd wedi bod yn berchnogion yma a’u dylanwad ar hanes.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Cymryd rhan

volunteer drives family in a buggy

Gwirfoddoli ar Ynys Môn 

Os buoch yn ystyried gwirfoddoli neu os ydych yn awyddus i wneud rhywbeth gwahanol yn 2021, beth am wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Lleoedd i aros

The local views at Penrhyn Mawr, Anglesey

Holiday cottages on Anglesey, North Wales 

Find your perfect place to stay on Anglesey, North Wales.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.