Tŷ a Gardd Plas Newydd

Important notice -

The garden, woodland, shop and takeaway café outlet are open. To avoid disappointment, please book in advance. We ask everyone to follow Welsh Government Regulations when they visit. The house remains closed.

Please book ahead before visiting Check availability
Tŷ a Gardd Plas Newydd

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd, coetir, siop, Caffi'r Hen Laethdy (penwythnosau a tecawê yn unig), a Chiosg Haul (tecawê yn unig) ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r tŷ yn parhau i fod ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Upcoming events

Timed entry to Plas Newydd House and Garden (19 Apr - 25 Apr)

Thu 22 Apr 2021
10:30-16:00
Book your timed entry to visit Plas Newydd House and Gardens.
Tŷ a Gardd Plas Newydd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Teulu â phlant bach ynghanol y cennin Pedr

Helfeydd wyau Pasg ym Mhlas Newydd, Ynys Môn 

Darganfyddwch lwybr y Pasg lleol i’r teulu ym Mhlas Newydd gyda gweithgareddau hwyliog i wneud ar hyd y ffordd. Cwblhewch y llwybr i ennill gwobr siocled ar y diwedd.

Gerddi Plas Newydd o’r awyr

Ymweld â Blas Newydd; beth sydd angen i chi wybod 

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl. Er mwyn sicrhau gofal ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol, rydym wedi lleihau’r niferoedd sy’n gallu ymweld, sy’n golygu y bydd angen i chi archebu lle o flaen llaw i ymweld â Blas Newydd. Wedi ei gynnwys yn yr erthygl yma mae popeth sydd angen i chi wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae Caffi'r Hen Laethdy ar agor penwythnosau yn unig (10.30am-4pm) a Chiosg haul ar agor bob dydd (10.30am-4.30pm.) Mae'r ddau yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod ar gyfer tecawê yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb.

Rhoddion yn barod i’w gwerthu yn Siop yr Hen Laethdy, Plas Newydd

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10.30am i 4.30pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith ac rydym wedi gwneud newidiadau i ffordd o dalu, a fydd gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Tŷ a Gardd Plas Newydd i bawb, am byth.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bywyd gwyllt

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd.

Gwiwerod coch Plas Newydd 

Ar ôl bod mewn perygl o ddiflannu yn y 1990au, poblogaeth gwiwerod coch Ynys Môn yw’r mwyaf yng Nghymru bellach ac mae dros 100 o’r creaduriaid bach blewog yn byw ym Mlas Newydd.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Hanes

Neuadd y Grisiau ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Y tŷ ym Mhlas Newydd 

Dewch i grwydro cartref Ardalydd Môn a’i hynafiaid, gweld murlun enwog Rex Whistler a dysgu am y prosiect presennol, gwerth miliynau o bunnau, sydd ar waith i warchod y tŷ.

Uxbridge a Wellington ar ôl Brwydr Waterloo

Darganfod ein hanes 

Dewch nôl i’r gorffennol ym Mhlas Newydd a dod i adnabod y cymeriadau lliwgar sydd wedi bod yn berchnogion yma a’u dylanwad ar hanes.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Ein gwaith

Murlun 58 troedfedd Rex Whistler ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Apêl carped Whistler 

Nid ystafell arferol yw ystafell fwyta Whistler ym Mhlas Newydd – mae’n cynnwys murlun trawiadol a charped lliwgar wedi’i wehyddu â llaw. Cafodd hwn ei ddewis gan y teulu yn yr 1930au. Ar ôl dros 70 mlynedd o fynd a dod gan y teulu a miloedd o ymwelwyr, mae’n bryd i’r carped ymddeol. Gyda’ch help chi, gallwn adfer yr ystafell i’w hen ogoniant.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Lleoedd i aros

The local views at Penrhyn Mawr, Anglesey

Holiday cottages on Anglesey, North Wales 

Find your perfect place to stay on Anglesey, North Wales.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.