Tŷ a Gardd Plas Newydd

Important notice -

The Buggy service is volunteer run (11:30am-4:15pm), please check if the service is available in advance, alternative arrangements in place. No booking required to visit the house & garden, please follow Welsh Government regulations.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Ymweld â Blas Newydd; beth sydd angen i chi wybod

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl. Wedi ei gynnwys yn yr erthygl yma mae popeth sydd angen i chi wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Upcoming events

125 Treasures Whistler Talks

Wed 27 Oct 2021
11:00-11:30
Join us for a closer look at Rex Whistler's Mural

Take part in a winter adventure with Percy The Park Keeper

Sat 04 Dec 2021
11:00-14:30
This winter, treat your little ones to a world of adventure at Plas Newydd on the Percy The Park Keeper winter trail. Wrap up warm, find your way through the trail and see what winter nature you can spot along the way.

Festive Natural Crafts

Sun 12 Dec 2021
10:30-12:30
Join us and Ynys Twca for some festive fun in the great outdoors. Collect your own materials and see what you can make! Learn more about primitive tool use and environmental awareness
Tŷ a Gardd Plas Newydd

Digwyddiadau

Plant yn casglu dail yr hydref.

Hwyl Hydref ym Mhlas Newydd 

Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd – cicio dail yr hydref, dysgu am fyd natur neu chwilio am Wiwerod Coch – mae digon yn digwydd ym Mhlas Newydd.

Hogan ifanc yn rhedeg i fyny grisiau cerrig i'r Ardd Teras

50 peth ym Mhlas Newydd. 

Galw ar bob anturiaethwr ifanc! Ydych chi'n barod i roi cynnig ar 50 o'r pethau mwyaf gwyllt, hwyliog a chyffrous i'w gwneud yn yr awyr agored?

Eira yng ngardd India’r Gollewin ym Mhlas Newydd

Yr ardd yn y gaeaf ym Mhlas Newydd  

Mwynhewch olygfeydd Plas Newydd wrth iddynt newid dros y gaeaf. Ewch am dro o gwmpas gardd Plas Newydd a darganfod byd o blanhigion a choed gyda mannau o’r neilltu lle cewch ymlacio ac ymgolli yn y golygfeydd. Mae dwy guddfan ar hyd y llwybrau ar lan Afon Menai lle cewch wylio’r gwahanol adar, yn y coetir neu ar lan y dŵr.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyta a siopa

Mwynhewch hufen iâ gelato lleol yn stafell Haul y Cwrt ym Mlas Newydd

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Caffi’r Hen Laethdy ar agor rhwng 10.30am a 4.30pm bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, byrbrydau ysgafn a brechdanau i'w fwyta mewn neu i decawê. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til, mannau casglu a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych chi'n eistedd i mewn neu yn defnyddio ein seddi awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn.

Autumn 2021

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith ac rydym wedi gwneud newidiadau i ffordd o dalu, a fydd gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Tŷ a Gardd Plas Newydd i bawb, am byth.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Bywyd gwyllt

Edrych o'r ardd at y tŷ, y Fenai, a'r pontydd yn y cefndir.

Cilfachau cudd Plas Newydd 

Mwynhewch olygfeydd bendigedig dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas gerddi godidog Plas Newydd.

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd.

Gwiwerod coch Plas Newydd 

Ar ôl bod mewn perygl o ddiflannu yn y 1990au, poblogaeth gwiwerod coch Ynys Môn yw’r mwyaf yng Nghymru bellach ac mae dros 100 o’r creaduriaid bach blewog yn byw ym Mlas Newydd.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Hanes

Uxbridge a Wellington ar ôl Brwydr Waterloo

Darganfod ein hanes 

Dewch nôl i’r gorffennol ym Mhlas Newydd a dod i adnabod y cymeriadau lliwgar sydd wedi bod yn berchnogion yma a’u dylanwad ar hanes.

Manylyn murlun Rex Whistler ym Mhlas Newydd

Arlunydd ifanc talentog ym Mhlas Newydd 

Ganed Rex Whistler yn 1905 a bu farw yn 1944 yn ddim ond 39 mlwydd oed ond mae Plas Newydd yn gartref i gasgliad gwych o’i weithiau celf. Ar hyn o bryd mae yno arddangosfa dros dro o waith celf "anorffenedig" Whistler.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Ein gwaith

volunteer drives family in a buggy

Gwirfoddoli ar Ynys Môn 

Os buoch yn ystyried gwirfoddoli neu os ydych yn awyddus i wneud rhywbeth gwahanol yn 2021, beth am wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd

Murlun 58 troedfedd Rex Whistler ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Apêl carped Whistler 

Nid ystafell arferol yw ystafell fwyta Whistler ym Mhlas Newydd – mae’n cynnwys murlun trawiadol a charped lliwgar wedi’i wehyddu â llaw. Cafodd hwn ei ddewis gan y teulu yn yr 1930au. Ar ôl dros 70 mlynedd o fynd a dod gan y teulu a miloedd o ymwelwyr, mae’n bryd i’r carped ymddeol. Gyda’ch help chi, gallwn adfer yr ystafell i’w hen ogoniant.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Lleoedd i aros

The local views at Penrhyn Mawr, Anglesey

Holiday cottages on Anglesey, North Wales 

Find your perfect place to stay on Anglesey, North Wales.

Tŷ a Gardd Plas Newydd

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Tŷ a Gardd Plas Newydd yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.