Cael gwledd yn y castell

Sgons blasus yn ystafell de Castell y Waun

Rydyn ni’n dathlu’r gorau o gynnyrch Cymru a Phrydain yn ein hystafell de, ac yn frwd bob amser i ddangos ein hoffter o fwyd da a theisennau cartref . Byddwn yn paratoi bwydydd blasus yn ddyddiol ar eich cyfer, gan ddefnyddio dim ond y cynhwysion gorau.

Ystafell De y Cwrt

Mae’r Ystafell De yn yr adain orllewinol, gyda seddi ychwanegol yn y Tŵr Gogledd-orllewinol a lle i eistedd tu allan yn y Cwrt. Mae’r ystafell de mewn darn o’r Castell sydd wedi cael ei ddefnyddio i baratoi bwyd ers canrifoedd. Ar un adeg roedd lle tân a phopty Tuduraidd yma, a byddai’r bwyd wedi cael ei gario i’r Ystafell Giniawa Crand yn y prif dŷ. Gallwch deimlo hen naws cegin hanesyddol yma wrth i chi fwynhau pryd cynnes neu oer o blith y dewis hyfryd ar ein bwydlen dymhorol. Ac fe allwch fod yn siŵr o gael croeso cynnes gan ein staff cyfeillgar a brwd.

Rydym yn gwneud ein gorau i brynu cynnyrch Masnach Deg a chynnyrch lleol drwy’n polisi caffael canolog. Mae’r holl deisennau a danteithion yn cael eu pobi’n ddyddiol gan ein pobydd ni ein hunain, yn y gegin hanesyddol. Gyda’n teisennau hyfryd, ein hufen iâ lleol, ein te pnawn bys-a-bawd a’n prydau poeth tymhorol mae yma ddigon o ddewis i chi bob amser.

Y Ciosg

Fe welwch chi’r Ciosg tymhorol ger yr Home Farm, yn agos at y maes parcio ac yn union ar ôl y Swyddfa Docynnau. Dyma’r lle i gael diodydd poeth, hufen ia a bwydydd bach sydyn cynnes neu oer. Mae digon o le i eistedd tu allan o flaen y Ciosg ac mae’n lle da i aros am ychydig er mwyn i’r plant gael chwarae, neu i gael hoe fach cyn taclo’r rhiw i fyny at y castell.

Dim ond yn dymhorol y mae’r Ciosg ar agor felly rhowch alwad ffôn, os gwelwch yn dda, os hoffech ragor o fanylion.

Priodasau

Mae Castell y Waun yn lle anhygoes i gynnal seremoni a brecwas priodas. Mae modd cynnal priodasau yn y castell hynafol hwn ar rai adegau o’r flwyddyn.  Defnyddiwch ein Capel ar gyfer eich seremoni, ac fe allwch chi a’ch gwesteion wedyn fwynhau naws arbennig Castell y Waun wrth fwynhau diodydd, canapes a’ch brecwast priodas. Mae’r tirweddau hardd a’r golygfeydd trawiadol yn berffaith ar gyfer lluniau priodas.

Cysylltwch gyda’r tîm Cefnogi Busnes i gael rhagor o fanylion, drwy anfon neges at chirkcastle@nationaltrust.org.uk neu drwy ffonio ar 01691 777701.

Digwyddiadau

Mae lleoliad trawiadol Castell y Waun yn ei wneud yn fan delfrydol i gynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau preifat. Mae yma gasgliad arbennig o ystafelloedd cyfarfod sy’n addas ar gyfer grwpiau mawr neu fach o bobl.

Gall ein tîm arlwyo baratoi bwyd a phaneidiau i chi yn ystod y dydd, am brisiau rhesymol iawn. Mae llogi te pnawn ar gyfer grwpiau yn boblogaidd iawn hefyd.

Os yw’r syniad o ddefnyddio Castell y Waun yn apelio, mae pob croeso i chi gysylltu gyda’n tîm  Cefnogi Busnes i gael rhagor o fanylion, drwy anfon neges at  chirkcastle@nationaltrust.org.uk neu ffonio 01691 777701