Dewch i Gastell y Waun fel rhan o grŵp

Grŵp mewn bws ar eu ffordd i Gastell y Waun

Mae croeso i grwpiau mawr neu fychain drefnu ymlaen llaw i ddod i’n gweld ni yng Nghastell y Waun am ymweliadau diwrnod cyfan neu hanner diwrnod. Mae croeso hefyd i grwpiau ‘diddordeb arbennig’. Mae gennym ddigonedd o leoedd parcio a chyfleusterau arlwyo ardderchog i fodloni'r rhan fwyaf o anghenion.

Croeso cynnes ac ymweliad cyfareddol

Ynghyd â theithiau a sgyrsiau bob dydd, rydym hefyd yn cynnig cyfres o deithiau diddordeb arbennig iawn i grwpiau sy'n bwcio ymlaen llaw, am ffi ychwanegol.

Mae gennym faes parcio penodedig i fysiau ar y safle a gallwn gynnig croeso i’ch grŵp ar y bws, os hoffech hynny.

Cysylltwch â ni i archebu: chirkcastle@nationaltrust.org.uk

Ystafelloedd Crand

Dewch i weld yr Ystafelloedd Crand sy’n llawn addurniadau, paentiadau, dodrefn a symbolau eraill o gyfoeth mawr, a phrofwch fywyd moethus y 1920au yn yr Adain Ddwyreiniol sydd newydd ei hagor.

Mae ein tîm o dywyswyr ystafell wrth law i adrodd straeon am arwyr Rhyfel Cartref Lloegr, am Pugin a’i adfywiad Gothig, a sut fyddai’r Arglwydd Howard de Walden yn noddi Celf yng Nghymru.

Caer a dwnsiynau Canoloesol ar y gororau

Mae’r rhain ar agor o 10am ac fe fydden ni’n awgrymu eich bod yn cychwyn eich ymweliad i’r darn hwn o Gastell y Waun drwy archwilio Tŵr Adam a darganfod hanes cynnar y castell (cyn-lyfr)

Gerddi llonydd

Mae ymweld â gerddi bendigedig Castell y Waun yn brofiad hyfryd ynddo’i hun, yn ogystal â bod yn rhan ddiddorol a gwahanol o daith diwrnod cyfan. Cewch weld llwyni a choed prin, borderi blodau, gardd rosynnau, golygfeydd ysblennydd a mwynhau dilyn llwybrau troellog drwy’r cyfan. Mae'r ardd yn ddiddorol trwy gydol y flwyddyn gyda lliwiau ac aroglau hyfryd.

Manteision grŵp

 • Parcio bws am ddim.
 • Prisiau grŵp arbennig (rhaid cael o leiaf 15 o bobl).
 • Mynediad am ddim i arweinydd y daith a'r gyrrwr.
 • Taleb fwyd i arweinydd y daith a'r gyrrwr.
 • Man gollwng i fysiau ger mynedfa'r castell.
 • Croeso gan staff Castell y Waun ar y bws, os oes angen (cyn-lyfr)
 • Ystafelloedd achlysuron y gellir eu bwcio ymlaen llaw ar gyfer arlwyo grŵp.
 • Bwydlen grŵp arbennig y gellir ei bwcio ymlaen llaw.
 • Teithiau diddordeb arbennig y gellir eu bwcio ymlaen llaw.
 • Gweithdrefn effeithlon o ran grwpiau'n cyrraedd i sicrhau bod eich ymweliad mor hwylus â phosibl. Cyfeiriwch at y Ffurflen Archebu Grŵp neu gofynnwch am fanylion.

Teithiau diddordeb arbennig

Mae ein teithiau diddordeb arbennig ar gael drwy drefnu ymlaen llaw yn unig, a'r gost yw £15 y pen yn ychwanegol. Mae'r teithiau arbennig canlynol ar gael:

 • Castell Pugin (mwyafrif o 15 person). Mae Pugin yn enwog am ei ddylunio mewnol gothig Fictoraidd ac mae'r daith hon yn edrych ar waith Pugin yng Nghastell y Waun rhwng 1842 a 1852.
 • Taith gyda'r prif arddwr. Mwynhewch daith dywys o gwmpas y gerddi ffurfiol gyda'n Prif Arddwr gwybodus.
 • Coed hynafol. Mwynhewch daith dywys gyda'n Prif Geidwad o gwmpas y parcdir hanesyddol o'r 18fed ganrif a ddyluniwyd gan William Emes.

Trefnir Teithiau Pensaernïol bob dydd hefyd ac mae croeso i aelodau'r grŵp ymuno â nhw. Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw.

Ynghyd â'n cynnig dyddiol yn yr Ystafell De, mae gennym opsiynau bwydlen gwych y gellir eu harchebu ymlaen llaw i'ch helpu i wneud y gorau o'ch diwrnod. Cysylltwch â ni am y bwydlenni a'r prisiau.

Gwybodaeth am archebu lle

Mae ein ffurflen archebu yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch i gynllunio eich ymweliad, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau mae pob croeso i chi gysylltu â ni drwy chirkcastle@nationaltrust.org.uk neu 01691 777 701.

Cysylltwch â ni i archebu: chirkcastle@nationaltrust.org.uk