Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei groto

Siôn Corn yn ei groto canoloesol yng Nghastell y Waun

WEDI GWERTHU ALLAN. 10-11 a’r 17-18 Rhagfyr. Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ei groto hyfryd yn Nhŵr canoloesol Adam.

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i’w groto yn Nhŵr Adam, Castell y Waun, cyn bo hir. Bydd ganddo anrhegion i rai ymwelwyr arbennig iawn, felly gobeithio eich bod wedi bod yn blant da!

Manylion archebu

Bydd yn rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer groto Siôn Corn eleni. Gallwch archebu arlein yma: https://www.nationaltrust.org.uk/events/b0756b04-a191-46b3-af13-83d4ddb6d44e/pages/details

Pris tocynnau’r groto yw £5.50 yr un (yn cynnwys tâl archebu), ac mae hyn yn cynnwys ymweliad gyda Siôn Corn ac anrheg. Mae 7 tocyn ar gael ar gyfer pob slot 20 munud. Hefyd bydd yn rhaid prynu tocyn mynediad arferol – gweler y prisiau ar ein gwefan. Mynediad arferol am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Dewch â chadarnhad o’ch archeb gyda chi i’r Swyddfa Docynnau ar ddiwrnod eich ymweliad er mwyn casglu eich tocyn groto. Efallai y bydd yn rhaid aros am ychydig cyn mynd i mewn i’r groto. Mae’r groto yn Nhŵr canoloesol Adam sydd yn gallu bod yn oer, felly gwisgwch ddillad cynnes.