Nadolig yng Nghastell y Waun

Cowrt Castell y Waun wedi’i addurno ar gyfer Nadolig canoloesol

3 i 23 Rhagfyr. Dewch i Gastell y Waun y Nadolig hwn i fwynhau dathliadau canoloesol traddodiadol. Rydym yn cynnal digwyddiadau arbennig ar y penwythnosau lle gallwch weld yr addurniadau, siopa neu gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft.

Rydym ar agor ar gyfer y Nadolig rhwng 3 a 23 Rhagfyr, a bydd llawer o bethau traddodiadol i’w mwynhau. Yn ystod mis Rhagfyr bydd yr Ystafelloedd Crand hefyd yn agor awr yn gynt, felly’r oriau agor yw rhwng 11am a 4pm (mynediad olaf am 3:30pm). Bydd y siop a’r ystafell de ar agor fel arfer, yn cynnig anrhegion gwych a bwydlen Nadoligaidd arbennig.

Cynhelir ein prif ddigwyddiadau Nadolig ar y penwythnosau, 10-11 a’r 17-18 Rhagfyr, lle bydd cymeriadau canoloesol, cerddoriaeth, sioeau mud, bwyd a diod canoloesol ar gael, ynghyd â chrefftau a sesiynau adrodd straeon drwy’r dydd – i gael mwy o fanylion darllenwch yr erthygl am y Penwythnosau Nadolig canoloesol.

Bydd Siôn Corn hefyd yn ei groto ar benwythnosau 10-11 a’r 17-18 Rhagfyr (rhaid archebu ymlaen llaw) – i gael mwy o fanylion ac i archebu lle darllenwch yr erthygl am Groto Siôn Corn.

Gallwch roi cynnig ar bob math o grefftau’r Nadolig hefyd. Ar benwythnos y 3-4 Rhagfyr dewch i gyfarfod James o ‘Woodland Classroom’ a cheisio creu addurn pren, traddodiadol o ddeunyddiau a gafwyd ar yr ystad. Nid oes tâl ychwanegol ar gyfer y gweithgaredd hwn ac nid oes angen archebu ymlaen llaw. I gael mwy o fanylion, darllenwch yr erthygl Addurniadau Pren Nadolig.

Bob dydd Llun, Mercher, a Gwener rhwng 5 a 16 Rhagfyr, gallwch hefyd archebu lle mewn gweithdy crefft Nadolig. Beth am roi cynnig ar greu torch o bapur, sebon o ffelt, neu stop drws ar ffurf pwdin Nadolig. Cost y gweithdai yw £20 y pen, gan gynnwys yr holl ddeunyddiau. I gael mwy o fanylion darllenwch yr erthygl Gweithdai Crefft Nadolig.