Nadolig yng Nghastell y Waun

Dihangwch i Nadolig y dychymyg yng Nghastell y Waun

Rhwng 8 a 23 Rhagfyr 2018. Dewch i fyd y dychymyg yng Nghastell y Waun y Nadolig hwn. Dilynwch ôl troed chwe phlentyn yr Arglwydd Howard de Walden yn yr 1920au wrth i ni addurno Castell y Waun fel castell rhyfeddol o theatrau a storïau tylwyth teg.

Rhwng 8 a 23 Rhagfyr dewch i weld ein Nadolig y dychymyg. Dychmygwch gael tyfu yn eich castell rhyfeddol eich hun... i chwe phlentyn yr Arglwydd a’r Arglwyddes Howard de Walden yng Nghastell y Waun yn yr 1920au, dyna yn union ddigwyddodd. 

Tyfodd John, Bronwen, Elisabeth, Priscilla, Margaret a’u chwaer fach Rosemary ym myd eu dychymyg, yn cyflwyno pantomeimiau Nadolig, ac yn gwisgo gwisgoedd gwahanol mewn castell yn llawn dreigiau a marchogion, tywysogion a storïau dychmygol.

Rhwng 1923 ac 1931 ysgrifennodd yr Arglwydd Howard de Walden chwe phantomeim, yn seiliedig ar storïau poblogaidd, i’w blant a’u ffrindiau eu perfformio yng Nghastell y Waun. Wedi eu hysbrydoli gan y pantomeimiau yma, a’r ffotograffau sydd gennym ohonynt yn cael eu perfformio, mae gwirfoddolwyr a staff wedi treulio cannoedd o oriau yn gwneud addurniadau, dilladau a phropiau i greu Nadolig hwyliog i’r teulu.

Eleni yng Nghastell y Waun dewch i weld yr addurniadau hardd yn yr Ystafelloedd Swyddogol ar thema pantomeimiau Nadolig y teulu De Walden. Archwiliwch ein llwybr chwedlau rhamantus ar y stad a’r gerddi, a gweld faint o chwedlau allwch chi eu henwi. Gwyliwch ffilm y teulu, gwisgwch y gwisgoedd ac ail greu golygfa o albwm y teulu De Walden yn y Capel.

Mwynhewch addurniadau ar thema’r pantomeim trwy’r castell i gyd.
Mwynhewch addurniadau ar thema’r pantomeim trwy’r castell i gyd.
Mwynhewch addurniadau ar thema’r pantomeim trwy’r castell i gyd.

Blaswch rai o ffefrynnau’r Nadolig yn y caffi, neu dewiswch anrheg arbennig i rywun o’n Siop Anrhegion. Ar benwythnosau bydd adrodd storïau arbennig hefyd, gyda’n hoff adroddwr storïau lleol, Andy Harrop-Smith, a bydd cerddoriaeth Nadoligaidd ar brynhawniau Sul gan Glochyddion Llaw'r Waun.

Yr oriau agor dros y Nadolig yw 10am i 4pm rhwng 8 a 23 Rhagfyr. Mae’r Ystafelloedd Swyddogol ar agor i weld yr addurniadau rhwng 11am a 4pm (mynediad olaf 3:30pm). Mae’r siop a’r caffi ar agor fel arfer, gydag anrhegion gwych i’w prynu a bwydlen Nadolig arbennig.

Mae mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, neu edrychwch ar y prisiau mynediad ar ein gwefan.

Bydd Sion Corn hefyd yn ei groto draddodiadol bob penwythnos. Mae’r tocynnau ar gyfer y Groto WEDI MYND I GYD erbyn hyn. Am ragor o fanylion am y groto ewch i’r erthygl Groto Sion Corn.