Huw Sayer

Visitor Services Assistant, Chirk Castle

Proffil
Huw Sayer - Visitor Services Assistant
Huw Sayer, Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Ymwelwyr, yn un o bantomeimiau’r Arglwydd Howard de Walden

Mae Huw yn aelod lleol o dîm Castell y Waun. Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i oes fel oedolyn ym mhentref Rhiwabon gerllaw, ac wedi ymweld â’r castell ers yn blentyn.

Fel cyn-athro Saesneg a Drama, mae ganddo ddiddordeb parhaus mewn drama amatur, ac ers iddo ymddeol mae wedi bod yn gysylltiedig â Theatr Fach Wrecsam a Theatr Attfield, Croesoswallt.

Ymhlith ei gyfrifoldebau yma yng Nghastell y Waun, mae Huw yn paratoi ‘Fastnews’ (papur newydd y castell) ac yn arwain ein teithiau poblogaidd o do’r castell. Mae’n mwynhau ei ymddeoliad o fyd addysg yn fawr wrth adrodd hanes y castell mawreddog hwn i’r miloedd o ymwelwyr a ddaw yma yn ystod y flwyddyn.