Castell y Waun

View of Chirk Castle, Wrexham

Important notice -

We're reopening the estate from 9 November & garden on weekends from 14 November. Under Welsh Government legislation, our places are open to Wales residents & to groups of 4 or less (excluding children below 11) unless they're in the same household.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell y Waun

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw

Rydym yn ailagor y parcdir o ddydd Llun 9 Tachwedd ac mae’r ardd, siop, cwrt y castell, ciosg bwyd a chaffi ar agor ar benwythnosau yn unig o ddydd Sadwrn 14 o Dachwedd. Bydd y castell a’r siop lyfrau yn aros ar gau. O dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, mae ein lleoedd ar agor i drigolion Cymru yn unig ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o'r un cartref. Er mwyn osgoi siomiant archebwch eich tocynnau ymlaen llaw, ond pan fydd llefydd ar gael ni fydd archebu tocynnau yn angenrheidiol bob tro. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Upcoming events

Timed entry to Chirk Castle (28 Nov - 29 Nov)

Sat 28 Nov 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to visit Chirk Castle
Castell y Waun

Hanes

Castell y Waun

Ein gwaith

Details of three portraits

Addressing the Trust's connections to slavery and colonialism  

Chirk, along with a number of other places and collections in our care, has direct links to colonialism. Learn more about what we are doing to address the histories of slavery and colonialism and to acknowledge their impact and legacies.

Castell y Waun

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell y Waun yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.