Castell y Waun

Important notice -

The estate, garden, castle, shop and café are open. For visits from 7 August you won't need to book. For this week booking is recommended to guarantee entry. Please follow Welsh Government guidelines.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell y Waun

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd, parcdir, siop, siop lyfrau ail-law a chaffi ar agor. Yr ydym yn gweithio'n galed i ailagor y castell, ond bydd yn aros ar gau am y tro. Yn ystod yr wythnos nid oes angen i chi drefnu eich ymweliad ymlaen llaw. Ar adegau prysurach, fel penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, argymhellir archebu lle i warantu mynediad. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl.

View of Chirk Castle, Wrexham

Ymweld â Chastell y Waun: Beth sydd angen wybod 

Er mwyn diogelu pawb, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n cynnig arferol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Upcoming events

Timed entry to Chirk Castle (2 Aug - 8 Aug)

Wed 04 Aug 2021
10:00-15:30
Book your timed entry to visit Chirk Castle.
Castell y Waun

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Caffi'r Cwrt ar agor o 10:30am i 4:30pm bob dydd a Chiosg y Fferm Gartref ar agor 10am i 4pm bob dydd. Mae'r ddau yn gweini dewis o ddiodydd, cacennau a brechdanau. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd drwy sgriniau wrth ein tiliau a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych yn defnyddio ein seddi dan do neu yn yr awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio eich cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych yn aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl a gwyddom y byddwch yn ein cefnogi i wneud hyn yn brofiad diogel i bawb.

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10am i 5pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith ac rydym wedi gwneud newidiadau i ffordd o dalu, a fydd gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Y Waun i bawb, am byth.

Castell y Waun

Hanes

Castell y Waun

Ein gwaith

Details of three portraits

Addressing the Trust's connections to slavery and colonialism  

Chirk, along with a number of other places and collections in our care, has direct links to colonialism. Learn more about what we are doing to address the histories of slavery and colonialism and to acknowledge their impact and legacies.

Castell y Waun

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell y Waun yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.