Castell y Waun

Castell y Waun

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd, parcdir, siop, siop lyfrau ail-law a chaffi ar agor. Yr ydym yn gweithio'n galed i ailagor y castell, ond bydd yn aros ar gau am y tro. Yn ystod yr wythnos nid oes angen i chi drefnu eich ymweliad ymlaen llaw. Ar adegau prysurach, fel penwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, argymhellir archebu lle i warantu mynediad. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru wrth ymweld. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl.

View of Chirk Castle, Wrexham

Ymweld â Chastell y Waun: Beth sydd angen wybod 

Er mwyn diogelu pawb, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n cynnig arferol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Upcoming events

Jubilee at the Castle

Sun 05 Jun 2022
10:00-17:00
Celebrate the Queens Jubilee at the Castle. Go back to the 1950's and play traditional games in the gardens with picnics and afternoon teas. Dress up for a photo as royalty under the Jubilee Arbour.

Outdoor cinema - Mamma Mia!

Fri 09 Sep 2022
20:15-22:30
This summer we celebrate 50 years of ABBA with a special outdoor cinema screening of Mamma Mia! at Chirk Castle.

Outdoor cinema - Harry Potter and the Philosopher's Stone

Sat 10 Sep 2022
20:15-22:30
Expecto patronum! A magical outdoor cinema experience at Chirk Castle with a showing of Harry Potter and the Philosopher's Stone.

Outdoor cinema - Pretty Woman

Sun 11 Sep 2022
20:15-22:30
A fantastic outdoor cinema experience in the stunning grounds of Chirk Castle with a showing of the classic Pretty Woman!
Castell y Waun

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Caffi'r Cwrt ar agor o 10:30am i 4:30pm bob dydd a Chiosg y Fferm Gartref ar agor 10am i 4pm bob dydd. Mae'r ddau yn gweini dewis o ddiodydd, cacennau a brechdanau. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd drwy sgriniau wrth ein tiliau a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych yn defnyddio ein seddi dan do neu yn yr awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio eich cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych yn aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl a gwyddom y byddwch yn ein cefnogi i wneud hyn yn brofiad diogel i bawb.

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10am i 5pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith ac rydym wedi gwneud newidiadau i ffordd o dalu, a fydd gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Y Waun i bawb, am byth.

Castell y Waun

Hanes

Castell y Waun

Ein gwaith

Details of three portraits

Addressing the Trust's connections to slavery and colonialism  

Chirk, along with a number of other places and collections in our care, has direct links to colonialism. Learn more about what we are doing to address the histories of slavery and colonialism and to acknowledge their impact and legacies.

Castell y Waun

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell y Waun yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.