Castell y Waun

Important notice -

The estate, garden, shop and café (outdoor seating) are open daily. To avoid disappointment please book your visit in advance, especially at weekends & busier times. Please follow Welsh Government Regulations when visiting. The Castle remains closed.

Please book ahead before visiting Check availability
Castell y Waun

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Archebwch ymlaen llaw

Mae'r ardd, parcdir, siop, siop lyfrau ail-law ac caffi (seddi awyr agored) ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r castell ac Tŵr Adam ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

View of Chirk Castle, Wrexham

Ymweld â Chastell y Waun: Beth sydd angen wybod 

Er mwyn diogelu pawb, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n cynnig arferol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Upcoming events

Timed entry to Chirk Castle (3 May - 9 May)

Thu 06 May 2021
10:00-16:00
Book your timed entry to visit Chirk Castle.
Castell y Waun

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae'r Caffi'r Cwrt ar agor o 10am i 4:30pm bob dydd a Chiosg y Fferm Gartref ar agor 10am i 4pm bob dydd. Mae'r ddau yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau ein hardal eistedd awyr agored, neu i decawê. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych chi'n defnyddio ein seddi awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud hwn yn brofiad diogel i bawb.

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

Piciwch i’n siop

Mae ein siop ar agor bob ddydd o 10am i 5pm. Er diogelwch staff ac ymwelwyr, mae mesurau pellhau cymdeithasol ar waith ac rydym wedi gwneud newidiadau i ffordd o dalu, a fydd gyda cherdyn yn unig. Trwy eich pryniant y gallwn barhau i edrych ar ôl Castell Y Waun i bawb, am byth.

Castell y Waun

Hanes

Castell y Waun

Ein gwaith

Details of three portraits

Addressing the Trust's connections to slavery and colonialism  

Chirk, along with a number of other places and collections in our care, has direct links to colonialism. Learn more about what we are doing to address the histories of slavery and colonialism and to acknowledge their impact and legacies.

Castell y Waun

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell y Waun yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.