Castell y Waun

View of Chirk Castle, Wrexham

Important notice -

Our estate, garden, courtyard and café are open daily. The Castle remains closed. To avoid disappointment please book in advance, especially on weekends. However, where space is available on weekdays, pre-booking may not always be necessary.

Please book ahead before visiting Check availability

Archebwch ymlaen llaw

Mae’r gerddi, yr ystâd, Ciosg Fferm Gartref, maes parcio a’r toiledau wedi ail-agor. Bydd angen i chi archebu eich tocynnau erbyn 3yh ar y diwrnod cyn eich ymweliad. Mae’r tocynnau’n cael eu rhyddhau bob dydd Gwener. Gall aelodau archebu am ddim tra bydd rhaid i bawb arall dalu am docyn. Bydd yn rhaid i ni wrthod mynediad i bobl sydd heb archebu. Ry’n ni’n edrych ‘mlaen yn fawr i’ch croesawu chi’n ôl.

Upcoming events

Timed entry to Chirk Castle (21 Sept - 27 Sept)

Tue 22 Sep 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to visit Chirk Castle.
Castell y Waun

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Ymweld â Chastell y Waun: Beth sydd angen wybod

Er mwyn diogelu pawb, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n cynnig arferol. Os oes gennych docyn wedi'i archebu ar gyfer ymweliad â Chastell y Waun, darllenwch ymlaen i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Castell y Waun

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Llwglyd?

Mae ein Ciosg Fferm Gartref wedi ailagor a bydd rhai diodydd poeth ac oer ac ychydig o fyrbrydau ysgafn ar gael. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys: cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein tiliau, a llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd yn derbyn taliadau cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud eich ymweliad yn brofiad diogel i bawb.

A variety of cermics from the Courtyard Shop at Powis Castle and Garden laid out on a kitchen worktop.

In need of some retail therapy?

Our shop is now open 11am-4pm, Wednesday to Sunday, and has a beautiful selection of garden and homeware products for you to choose from. To keep everyone safe we’ve introduced social distancing measures and we'll only be accepting card payments. Every penny spent in our shop remains at Chirk Castle and helps us to continue looking after this special place for everyone, for ever – thank you.

Castell y Waun

Hanes

Castell y Waun

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Castell y Waun yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.