Cipolwg ar gasgliad Erddig

Yn Erddig y mae’r ail gasgliad mwyaf o eitemau sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae angen gofalu am 30,000 o eitemau, sy’n dipyn o her i’n tîm o warchodwyr a gwirfoddolwyr. Mae Erddig hefyd yn amgueddfa ardystiedig.

Ers Ebrill 2013, mae llu o wirfoddolwyr wedi wrthi’n brysur yn gwella cofnodion digidol Erddig. Maen nhw wedi bod yn gweithio’n galed ar brosiect arbennig i greu rhestr eiddo ddigidol a elwir yn System Rheoli Casgliadau (CMS).

Mae tîm prosiect CMS wedi agor droriau, cropian dan fyrddau, sbecian mewn blychau ac wedi agor parseli cyfrin; maen nhw wedi gweithio o flaen ymwelwyr ac yn y cefndir hefyd er mwyn tynnu lluniau a chofnodi pob eitem yn Erddig.

 

Agwedd guradurol

Cafodd y 30,000 eitem yn Erddig eu trosglwyddo i’n gofal nôl yn 1973. Mae’r eitemau’n amrywio o ddrychau godidog i gardiau Nadolig a wnaed gan aelodau’r teulu. Ynghyd â’r eitemau hyn trosglwyddwyd y tŷ ei hun, a oedd yn dechrau mynd â’i ben iddo, a hefyd y gerddi diffaith a’r ystâd 1,200 erw. Cymerodd Philip Yorke II sawl blwyddyn i deimlo’n fodlon â’r trefniant hwn.

Roedd rhan o’r cytundeb yn 1973 yn nodi fod rhaid cadw pob eitem yn y casgliad. Roedd hyn  yn dipyn o her gan fod cenedlaethau o’r teulu Yorke wedi bod wrthi’n ddiwyd yn casglu a chadw pob math o bethau a oedd yn rhan o hanes y teulu. Ond dyna sy’n gwneud ymweliad ag Erddig yn brofiad mor arbennig. Mae cymaint o bethau yn llenwi’r tŷ, ac nid yw popeth yn cael ei arddangos chwaith!

Lluniau ar-lein

Mae geiriau a ffotograffau tîm prosiect CMS i’w gweld ar wefan casgliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ar hyn o bryd gall ymwelwyr weld 18,380 o’r eitemau hyn ar-lein, sy’n cynorthwyo casglwyr, selogion a hobïwyr i’w nodi a’u hymchwilio.

" Mae’n gyfle i amlygu y math o waith cadwraeth nad yw ymwelwyr yn ei weld fel arfer, fel creu’r rhestr o eitemau’r Siop Deganau yn gynharach eleni. Wna i fyth anghofio dadlapio’r anifeiliaid Arch Noa, ac agor Storfeydd yr Atig tra’r oedden ni’n gwneud ein gwaith dogfennu. Mae gwirfoddolwyr CMS yn dweud ei bod hi fel Nadolig yma - yn llawn syrpreisys drwy’r amser - ac maen nhw wedi mwynhau rhannu eu straeon gyda’r ymwelwyr."
- Heather Vernon, Stiward Tŷ Erddig