Digwyddiadau Ardderchgoed y Pasg yn Erddig

Coginio ar dân gwersyll yn Ogof y Blaidd yn Erddig

Dewch i fwynhau’r golygfeydd a’r seiniau yng ngardd ac digwyddiadau ardderchgoed y Pasg yn Erddig.

Digwyddiadau ardderchgoed y Pasg


Coginio ar dân gwersyll yn Ogof y Blaidd Dyddiau Llun, Mawrth 26, Ebrill 2 a’r 9fed
Mwynhewch agosáu at natur yn ein man chwarae yn y goedlan a thostio malws melys ar y tân agored. Dewch â’ch danteithion eich hunain i’w tostio, neu cewch brynu un o’n pecynnau tostio malws melys cyfleus gyda bisgedi a ffôn.

Gweithdy’r Goedlan - Dydd Llun, Mawrth 26: 1:30yp tan 3:30yp
Dewch i ddarganfod ymwybyddiaeth ofalgar gyda’ch teulu mewn tawelfan bach llonydd ar stad 1,200 erw Erddig. Fe gewch ddysgu gyda’ch gilydd y budd o ailgysylltu â natur mewn sesiwn grŵp teuluol yng nghwmni James Kendall o Weithdy’r Goedlan. Bydd cost ar gyfer hyn. I archebu lle, ewch i’n tudalen Digwyddiadau.

Dydd Iau gyda’r Parcgeidwaid yn ogof y Blaidd Dyddiau Iau, Mawrth 29, Ebrill 5 a’r 12fed rhwng 11yb a 3yp

Ymunwch ag aelodau o’r tîm parcgeidwaid am lu o weithgareddau crefft creadigol wedi’u hysbrydoli gan y coetir. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, gyda’r costau mynediad arferol, felly’n ddi-dâl i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Jake Evans yn Adrodd Straeon Mawrth 30 tan Ebrill 2
Ymunwch â Jake am sesiwn hel straeon creadigol egnïol a ysbrydolir gan natur a thymor y gwanwyn.
Gadewch i’ch dychymyg redeg yn rhydd gyda Jake Evans y storïwr yn Erddig

Sgyrsiau am goed yr ardd Dyddiau Mawrth, Mawrth 27 ac Ebrill 10
Ymunwch ag aelod o dîm gardd Erddig i ddysgu am ein coed a chael cyfarwyddyd sylfaenol am adnabod coed. Fe gewch weld pob un o’r wynebau coed cerfiedig ar y daith hon.

Taith coed hynafol Dyddiau Mercher, Mawrth 28, Ebrill 4 ac 11 rhwng 1yp a 3yp
Ymunwch â’n pen barcgeidwad am daith o stad 1,200 erw Erddig a darganfod ein casgliad o goed hynafol. Digwyddiad rhad ac am ddim, costau mynediad arferol. Cyfarfod yn y swyddfa docynnau, cofiwch ddod â dillad ac esgidiau addas.