Erddig i groesawu’r BBC Antiques Roadshow Mis Gorffennaf

Bydd Fiona Bruce ac arbenigwyr tîm yr Antiques Roadshow

Bydd Fiona Bruce ac arbenigwyr tîm yr Antiques Roadshow yn aros i’ch croesawu yn Dydd Iau 26 Gorffennaff, felly, chwythwch y llwch o hen greiriau etifeddol y teulu (nid hen fodryb!) a chwilotwch am y bargeinion cist car a’u dod â nhw acw am gyngor a phrisiadau rhad ac am ddim i ymwelwyr.

Llynedd, dathlodd y rhaglen bedwar degawd ar y lôn gyda darganfyddiadau gwirioneddol anhygoel, fel yr esbonia’r cyflwynydd, Fiona Bruce:

“Tybed a all eleni fod hyd yn oed yn well na’r llynedd i ni? Bydd gofyn canfod rhywbeth go syfrdanol i daflu cysgod dros y Fabergé mwyaf gwerthfawr a gafwyd ar y rhaglen, cywiriad i theori esblygiad Darwin gan neb llai na’r dyn ei hun neu un o’r casgliadau gorau o bethau cofiadwy y byd adloniant a welwyd erioed gan ein harbenigwyr.

Erddig yn paratoi i wahodd BBC Antiques Roadshow ar Orffennaf 26, 2018
BBC Antiques Roadshow, Fiona Bruce
Erddig yn paratoi i wahodd BBC Antiques Roadshow ar Orffennaf 26, 2018

“Ond mi rydw i’n hyderus iawn y gwnawn ni ac y cawn ni gan y miloedd o bobl sy’n dod i’n gweld, drysorau a rhyfeddodau yn eu bagiau/trolïau/cesys/llongau/wedi lapio mewn papur newydd - ac un flwyddyn hyd yn oed mewn cert yn cael ei dynnu gan gi! Fedra i ddim aros.”

Robert Murphy, series producer of Antiques Roadshow, said:

“We are looking forward to welcoming thousands of visitors when we bring Antiques Roadshow to Erddig on the 26th July.

Dywed Robert Murphy, cynhyrchydd y gyfres Antiques Roadshow: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu miloedd o ymwelwyr pan ddown ni â’r Antiques Roadshow i Erddig.

Dewch i ddarganfod gardd restredig Gradd I Erddig
Dewch i ddarganfod gardd restredig Gradd I Erddig
Dewch i ddarganfod gardd restredig Gradd I Erddig

“Mae’n eiddo sy’n annwyl i lawer gyda chymeriad mawr ac mae disgwyl eiddgar i weld pa bethau annwyl ddaw pobl Cymru ac eraill gyda nhw a chlywed eu straeon personol.

“Mae’n ddiwrnod teuluol ardderchog, yn rhad ac am ddim, ac fe gewch gyfle i weld sut mae cynhyrchu un o raglenni mwyaf poblogaidd BBC One. Bydd ein tîm o arbenigwyr wrth law i gynnig cymorth i ymwelwyr ddarganfod hanes cudd eu creiriau - pwy a ŵyr, efallai mai eich eitem chi ydy’r un sy’n troi pennau ac i’w weld yn werth ffortiwn!”

Pa straeon ddaw i’r golwg pan ddaw Antiques Roadshow y BBC i ymweld ag Erddig?
Bydd Fiona Bruce ac arbenigwyr tîm yr BBC Antiques Roadshow
Pa straeon ddaw i’r golwg pan ddaw Antiques Roadshow y BBC i ymweld ag Erddig?

Mae ein tŷ bonedd, ar ororau Cymru, yn dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif ac fe fydd yn lleoliad perffaith i’r achlysur arbennig hwn.  Etifeddwyd Erddig, a oedd yn dadfeilio, gan y perchennog diwethaf Philip Yorke III, ar farwolaeth ei frawd, Simon. Doedd yr un brawd yn briod, felly dechreuodd Philip drafodaethau i sicrhau Erddig inni fel bod modd arbed ei gartref bregus. Cymerodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol berchnogaeth o’r eiddo ym 1973, gan ddechrau ar gyfnod pedair blynedd o adnewyddu, gan agor eto ym 1977.

Meddai Jamie Watson, y Rheolwr Cyffredinol:
“Rydyn ni wrth ein bodd i gael cynnal yr Antiques Roadshow eleni ac yn edrych ymlaen yn eiddgar i groesawu ymwelwyr – a’u trysorau teuluol – i Erddig ym mis Gorffennaf pan fydd ein gerddi ysblennydd ar eu gorau .

“Yr her fwyaf i’r tîm fydd penderfynu pa eitem o’n casgliad o 30,000 darn wnawn ni ddewis ar y diwrnod i rannu gyda’r arbenigwyr!”

A Dutch Delft garden pot / Erddig / NT 1145597.1
A Dutch Delft garden pot
A Dutch Delft garden pot / Erddig / NT 1145597.1

Mae casgliad Erddig o dros 30,000 eitem yn cynnwys Fâs Delft a gymerodd ffansi’r Frenhines Mary yn ystod ei hymweliad ym 1921, ac er iddi ledawgrymu sawl gwaith yr hoffai ei ddwyn adref gyda hi, gwrthododd Louise Yorke yn gwrtais, ond yn bendant!

Yr unig beth sy’n aros o gyfnod perchennog cyntaf Erddig, Joshua Edisbury, ydy sgrin wedi’i Siapaneiddio o ddechrau’r 18fed ganrif. Mae ‘Siapaneiddio’ yn cyfeirio at dechneg o osod haenau o lacr. Rhoddwyd y sgrin yn rhodd i wraig Edisbury gan gymydog i’r teulu , sef Elihu Yale. Yn eironig, Yale yn adalw benthyciad a fethdalodd Joshua Edisbury yn y diwedd.

Mae Erddig yn adnabyddus am ei archif helaeth o fywyd ‘bonedd/gwerin’, sy’n rhoi cipolwg prin inni ar un o gyfnodau’r oes o’r blaen.

Visit below stairs and imagine being a servant at Erddig
Brass servants' bells below stairs
Visit below stairs and imagine being a servant at Erddig

Meddai Justin Albert, Cyfarwyddwr Cymru yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol:
“Rydyn ni wrth ein bodd bod Antiques Roadshow y BBC unwaith eto wedi dewis un o’n mannau arbennig yma yng Nghymru ar gyfer y gyfres hon.
 
“O dai bonedd, i lwybrau arfordirol a mannau agored cefn gwlad, rydyn ni’n ymfalchïo yn ein croeso Cymreig cynnes, y mae’r tîm yn siŵr o brofi pan ddewn nhw i Erddig yr haf yma.”
 

Justin Albert, Cyfarwyddwr Cymru Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Justin Albert National Trust Director for Wales leaning on a wooden gate
Justin Albert, Cyfarwyddwr Cymru Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Bydd y drysau’n agor am 9.30yb ac yn cau am 4.30yp. Bydd mynediad i’r sioe yn rhad ac am ddim, mae croeso i bawb, a does dim angen tocynnau nag archebu ymlaen llaw. Am fanylion trefniadau parcio, ewch i’n gwefan.

Mae croeso i ymwelwyr ddod ar y dydd ond mae modd iddyn nhw hefyd rannu eu straeon am yr eitemau arbennig maen nhw’n bwriadu eu cludo yno, trwy ddefnyddio’r ddolen Share Your Story ar wefan yr Antiques Roadshow.

Fel arall, e-bostiwch: antiques.roadshow@bbc.co.uk neu sgwennu at: Antiques Roadshow, BBC, Whiteladies Road, Bryste (Bristol) BS8 2LR.


Mae mwy o wybodaeth, cwestiynau cyffredin, a gwybodaeth am barcio, i’w cael yn: www.bbc.co.uk/antiquesroadshow or on the show’s Facebook page

What stories will be uncovered when BBC Antiques Roadshow visits Erddig?
Antiques Roadshow logo
What stories will be uncovered when BBC Antiques Roadshow visits Erddig?

Uchafbwyntiau

  • Dyma’r unfed gyfres ar ddeg i’w chyflwyno gan Fiona Bruce
  • Fe fyddwn yn ffilmio’r 41ain gyfres o’r Antiques Roadshow trwy gydol gwanwyn a haf 2018. Bydd y sioe deithiol yn ymweld â Phier Cromer Pier yn Norfolk, Plas a Gerddi Eltham yn Greenwich, Neuadd Piece yn Halifax, Castell Crathes yn Yr Alban, Erddig ger Wrecsam, Parc Wrest yn Swydd Bedford, MediCityUK yn Salford Quays, Abaty Buckfast yn Nyfnaint ac Aerospace Bryste yn Ne Swydd Gaerloyw.
  • Dros y 40 mlynedd ddiwethaf, recordiwyd 804 o’r rhaglenni, mewn 585 o wahanol leoliadau a bu’r sioe dramor 11 o weithiau. Daethpwyd ag oddeutu deng miliwn eitem i gael prisiant, ac o’r rheini, ffilmiwyd oddeutu 24,000 ohonyn nhw.
  • Mae pob pennod o’r Antiques Roadshow yn denu tua 3,000 o bobl i ymweld. P’un ai peintiad gwerth £100,000 neu gwpan a soser gwerth £5, mae pob un yn derbyn barn arbenigwr ar eu trysor bach nhw.
  • Antiques Roadshow ydy un o raglenni mwyaf poblogaidd BBC One, gan ddenu’n gyson bron i chwe miliwn o wylwyr.